Nyheter fra senteret

Skoleattester ved skolefravær: Skoleelever med fastlege her og som har behov for dokumentasjon av fravær på skole på grunn av sykdom, kan henvende seg til oss for attestasjon. Prisen er kroner 220 for slik attest. attesten kan sendes elektronisk via pasientsky som alle elever med bank ID har ti...

Les mer

Online timebestilling

Bestilling av legetime gjøres via PasientSky. Der finner du også e-resept og e-dialog. Logg inn via nettleseren din eller benytt PasientSky-mobilapp.


Gå til timebestilling

PasientSky