Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering

24.06.2019

Oppstart og innarbeiding av primærhelseteam beskrives i årsrapporten. Dette er en kombinert prosjektoppgave levert til nasjonalt lederprogram for primærhelsetjenesten Bi-handelshøyskolen og Helsedirektoratet som leder nasjonal pilot for primærhelseteam. Kristiansand kommune som er lokal eier av prosjektet og prosjektleder, har fått rapporten forelagt og godkjent den.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

24.01.2019

Legesenteret er i oppstarten av en randomisert kontrollert studie på nasjonalt plan.


Online timebestilling

Bestilling av legetime gjøres via PasientSky. Der finner du også e-resept og e-dialog. Logg inn via nettleseren din eller benytt PasientSky-mobilapp.


Gå til timebestilling

PasientSky