Nyheter fra senteret

Blå resepter / refusjon. Vi følger legeforeningens råd om blåresept bruk. Pasienter må videre selv søke HELFO om å få dekket sine medisiner på blå resept fra i dag av. Medisiner som tidligere har vært skrevet på blå resept vil videre skrives på hvit resept og deretter må pasientene søke dett...

Les mer

Online timebestilling

Bestilling av legetime gjøres via PasientSky. Der finner du også e-resept og e-dialog. Logg inn via nettleseren din eller benytt PasientSky-mobilapp.


Gå til timebestilling

PasientSky