FRIKORT

17.09.2019

Ingen automatisk registrering av frikort hos oss.

Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering

24.06.2019

Oppstart og innarbeiding av primærhelseteam beskrives i årsrapporten. Dette er en kombinert prosjektoppgave levert til nasjonalt lederprogram for primærhelsetjenesten Bi-handelshøyskolen og Helsedirektoratet som leder nasjonal pilot for primærhelseteam. Kristiansand kommune som lokal prosjektleder har fått rapporten forelagt og godkjent en.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

24.01.2019

Legesenteret er i oppstarten av en randomisert kontrollert studie på nasjonalt plan.


Online timebestilling

Bestilling av legetime gjøres via PasientSky. Der finner du også e-resept og e-dialog. Logg inn via nettleseren din eller benytt PasientSky-mobilapp.


Gå til timebestilling

PasientSky