Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Legesenteret er i oppstarten av en randomisert kontrollert studie på nasjonalt plan.


Forskning i NVP

Legesenteret er i innledende prosjektmøter for oppstart av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi har på plass et studiedesign og en oppfølging til å inkludere pasienter og rulle ut utstyr til pasientene. Mer om dette kommer utover våren. Vi har stor tro på at dette kan bidra til å gi betydelig egenmestring for pasientene med nytt utstyr for avstandsoppølging. 

 


Publisert: 24.01.2019

Facebook Twitter E-post