Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Legesenteret er i oppstarten av en randomisert kontrollert studie på nasjonalt plan.


Forskning i NVP

Legesenteret er i innledende prosjektmøter for oppstart av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi har på plass et studiedesign og en oppfølging til å inkludere pasienter og rulle ut utstyr til pasientene. Mer om dette kommer utover våren. Vi har stor tro på at dette kan bidra til å gi betydelig egenmestring for pasientene med nytt utstyr for avstandsoppølging. 

Rekruttering av pasienter tar til september 2019.  Hovedfokus er på pasienter med diabetes, KOLS og hjertesvikt.  Vi ønsker å gi bilbud om utvidet kontakt gjennom video, mobiltelefon og nettbrett.  De pasienten som har vanskeligst for å nå oss skal få dette tilbudet, eller de pasientene som sjeldent kommer eller generelt sett ikke pleier å gå til fastlegen.  Det kan også være den travle diabetespasienten som ikke har tid til å komme til kontroll eller den gamle som ikke lenger orker å komme.  Er du en av dem eller det gjelder noen i familien din, ta kontakt med oss. 

 


Publisert: 24.01.2019

Facebook Twitter E-post