Corona virus situasjonen

Oppdateringer fra legesenteret.


Oversikt over tidligere oppdateringer kan du se her. 

https://srlandsparken-legesenter.business.site/

29. mars 

Status legesenteret: ????Vi har totalt testet 10 prøver gjennom to uker på personal og leger med negative prøver på korona. ????‍♀️Vi har idag søndag ingen leger eller helsepersonell i karantene.Vi har også gjort noen tester på pasienter på senteret her som også har vært negative. Vi har ikke hatt noen nye smittede pasienter på våre fastlegelister den siste uken som har gjennomført testing på koronaklinikken i Søgne. Tilsammen 11 pasienter har vært smittet og ❤️flere er nå friskmeldte. Vi vet at situasjonen fort kan endre seg og holder oss derfor fortsatt ????nøye til de råd som kommer fra helsemyndigheter. På legesenteret denne uken ønsker vi at alle pasienter som har time til fysisk konsultasjon, blir ????sittende i bilene sine ( om mulig) til de blir ringt opp av legen eller personal. Legen fører deg inn og ut av konsultasjonsrommet ????uten at du behøver å ta i dørhåndtaket. Ingen konsultasjoner på legekontoret varer mer enn 10 minutter. Fortsatt gjelder det at vi ☎️ringer opp alle som ikke får til videokonsultasjoner. Det er mulig å booke bare ringetime. Det er nok timer uten ventetid. Må du ha fysisk konsultasjon må du ikke komme med luftveisinfeksjon. Alle som er i gruppen for testing går til koronasenteret på Tangvall og alle luftveisinfeksjoner går fremdeles til luftveislegevakten i Søgne.

Snart påskeferie ???? og husk å stille klokka.

27.mars 

Risiko for å bli syk av coronavirus? Alder + 65 og høy alder +80 er en risikofaktor i seg selv og derfor er det ikke tiden for barnebarn å besøke bestefar eller bestemor. Risikosykdommer er definert som diabetes, hjertesykdommer som hjertesvikt og høyt blodtrykk, kols og alvorlig astma (med innleggelser på sykehus siste året). Men om disse sykdommene er godt behandlet og godt regulert med medisiner, trening og livsstil????‍♀️, tyder rapporter per idag at da synker risikoen igjen. Derfor er det viktig at underliggende sykdommer er godt fulgt opp og regulert. Hør med oss om du er i tvil. Pasienter på immundempende medisiner eller kreftbehandling er i en særlig risiko, men også her gjelder det at selv om du får slik behandling, så er ikke det ensbetydende med at du har lavt immunforsvar. Her er det ekstra viktig at blodprøven???? som skal tas jevnlig, følges godt opp for å vise at immunforsvaret er intakt tiltross for behandling. Er blodprøven fin????, synker også risikoen for alvorlig sykdom ved coronasmitte! Også røykere har økt risiko for alvorlig sykdom ved coronasmitte og må tenke på røykeslutt????. Gravide helsearbeidere over uke 28 er utsatt og de fleste gravide helsearbeider slipper nå førstehåndskontakt med smittebærere eller frontlinjearbeid. Legesenteret har god kapasitet på å svare, følge opp, behandle og undersøke også neste uke hvor vi skulle være fullt bemannet. Bruk pasient sky og telefonen for å avtale timer eller stille spørsmål. Får du ikke til video, så ringer vi!
PS: risikogrupper har ikke ???? større sannsynlighet for å få coronasmitte ( så vidt vi vet) , bare at sykdommen kan bli mer alvorlig om du har dårlig regulert sykdom fra før.

24.mars 2020

Helsemyndigheter ønsker en god oversikt over alle som mener de kan være smittet av coronavirus. Gå gjerne gjennom testen her fra helsenorge. Testen kan også være fornuftig å gå gjennom før du ringer eller skriver til legen/legesenteret ditt. https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte

Timebestillinger; Det er nå bare ledig på nett for bestilling online videokonsultasjoner. Fortsatt gjelder det restriksjoner på pasienter med luftveissmitte, som ikke skal inn i senteret⛔️. I tillegg setter folkehelseinstitutet begrensninger på kontroller, attester, planlagt oppfølging og liknende konsultasjoner. Bestill en online videotime, og om du ikke får det til - ringer legen deg uansett opp på den timen du har, og avklarer det som må gjøres. Vi ser at mye kan løses raskt og presist på denne måten med tanke på hva du måtte ha behov for å ordne. Trenger du å komme til time må vi avklare luftveissykdom og da må du sende oss en pasientskymelding først eller ringe.

 


Publisert: 16.03.2020

Facebook Twitter E-post