Nyheter fra senteret

Obs feil fra sykehuset!

Kreatinin blodprøve. Denne skal tas på sykehuset. Mange får brev fra sykehuset om å ta denne prøven hos fastlegen. Det er feil. Prøven kan IKKE tas hos oss. Den skal tas på sykehuset. Alle pasienter avvises hos oss og sykehuset bærer ansvaret om du ikke får tatt prøven hos dem og da ikke får gjort din undersøkelse. Sykehuset bærer også ansvaret om du får en forsinket diagnose på grunn av dette og kommer for sent til behandling. Fylkeslegen har konkludert i saken! Sykehuset må endre sin praksis med å sende ut disse brevene.

Til de av dere som har mottatt et slikt brev fra Sykehuset,  ta med deg brevet til blodprøvetakings mottaket på sykehuset og de vil ta prøven. Gi beskjed om at fastlegen har bestemt at prøven skal tas på sykehuset. Sykehuset er da pålagt å ta prøven for egen regning og det vil være gratis for pasienten.

"Regelen som gjelder:  Blodprøver og andre prøver 2.4.1. Legen ( sykehuset ) som stiller indikasjonen for prøven (kreatinin) skal skrive rekvisisjon  ( blodprøvearket ) , vurdere svaret ( se til at verdien er normal og at kontrast undersøkelsen kan tas ) og som hovedregel sørge for at prøven blir tatt på eget laboratorium (på sykehuset) ".

 

 


Publisert: 16.03.2020

Facebook Twitter E-post