Forum

I vårt forum kan du sende inn spørsmål eller kommentarer vedrørende dine erfaringer med oss, ris og ros til våre tjenester, eller spørsmål om ulike sykdommer.


For å poste artikkel i forumet må du oppgi alder og kjønn. Dette vises i forumposten din, og kan være relevant for å gi best mulig svar på din henvendelse. Vi trenger også din e-postadresse for å eventuelt ta kontakt med deg. Denne vises kun for oss på legesenteret, og ikke for andre brukere på forumet. 

Ditt innlegg vil bli lest av en av våre ansatte, og besvart her på forumet.
Send inn