Innspill om stoffskifte

Her kan du komme med spørsmål og innspill vedrørende stoffskifte.


Kvinne, 62 år

Hva er referanseområdene på blodprøver for oss som går på Erfa Thyroid. Furst sine referanseområder er for friske pasienter som ikke er medisinert. Syns det er vanskelig å finne riktig referanseområde for NDT medisinerte

Referanseverdier er ikke oppgitt for disse preparatene, gjelder kun for syntetisk levaxin og liothyreonin.
Når du bruker de ikke-syntetiske preparatene vil den kliniske responsen ( hvordan du føler deg sammen med bivirkninger) være det viktigste å følge med på.


Kvinne, 64 år

Har opr bort halve skjoldbruskkjertelen for ett år siden. Blodprøvene min er fine sier fastlegen. Jeg har siden jan i år opplevd mye trykk i hodet på begge sider og har mye piping/ susing i hodet. MR av hodet viser ingenting. Kan dette komme av problem med stoffskiftet?

Hei. Det høres ut som om du har mange symptomer her. Anbefaler ny sjekk hos legen din for å tidfeste symptomene , om du har flere symptomer, om dette er symptomer som kan komme av selve operasjonen som er kjent, osv. Er det noen tegn på huden som rødhet varme osv. Anbefaler at du får det litt mer kartlagt med symptomer og tegn og klinisk undersøkelse for å se om det er noen flere ledetråder på hva som er galt.


Kvinne, 41 år

Hei
Akkurat vært inne på ei gruppe på fb ang stoffskifte. Her leser jeg at flere fra etter 1 juli i år har fått godkjent erfa på blå resept.

Vi har forelagt dette for HELFO sentralt som kan opplyse om det ikke medfører riktighet.
Her skriver de:
"Det er ikke gjort nye endringer i regelverket om dette og vi kan ikke se at det stemmer at pasienter har fått innvilget individuell stønad på blå resept til disse preparatene. Det er et vilkår for individuell stønad på blå resept at det er vitenskapelig dokumentert effekt ved aktuell diagnose.
Rådgivere i Helfo vil til en hver tid vurdere dokumentasjon som fremlegges i eventuelle søknader om stønad.
Vi kan ikke se at det er mottatt dokumentasjon som tilfredsstiller kravene til effektdokumentasjon og det er heller ikke pr i dag funnet tilstrekkelig dokumentasjon i tilgjengelige databaser."
Så inntil videre må altså pasienten selv betale dette på hvit resept som de får fra fastlegen sin eller spesialist i endokrinologi.
Kan det være en annen type enn erfa de har fått godkjent? Denne produsentene har flere preparater i sin portefølje..


Kvinne, 53 år

Hei hva er forskjellen mellom Liothyronin glostrup og Liothyronin Tablett 20 mikrog 100stk Har lav stoffskifte tar levaksin 125 mg og
Liothyronin glostrup fikk beskjed på apoteket at Liothyronin Tablett 20 mikrog 100stk er billigere

Liothyrionin Glostrup er ikke forhåndsgodkjent av statens legemiddelverk og kan derfor ikke skrives på refusjonsvedtak ,dvs blå resept. Glostrupen er også bare 5 mg pr tbl , dvs en kvart mengde av den du får på blå resept som er 20 mg pr tbl. Legen må i tillegg søke Apoteket om bruk/innførsel av Glostrup for at du skal få den. Totalt sett mange fordyrende ledd her.


Kvinne, 41 år

Hei
Er det mulig å få metavive på blå resept?
Hva er faren med( om det er noe fare) når TSH går mot 0 eller går i 0? Hva bør da t3 og t4 ligge på da?

Metavive er et glandelprodukt fra dyr (gris) og vil av den grunn ikke falle inn under blåreseptordningen. Bare de syntetisk fremstilte stoffskifteproduktene er godkjente under blåreseptordningen. Dette skyldes vesentlig at hormonmengden i dyreproduktene er noe mer uforutsigbare og derfor kan gi større variasjoner i respons enn det som ønskelig i en kvalitetssikret medisinsk praksis.

TSH ned mot null indikerer at det er fare for at stoffskiftet kan bli for høyt, som da kan gi bivirkninger fra hjerte, muskler og skjelett.
Under behandling med stoffskifte hormon bør T4 ligge opp rundt 20 tallet for å gi god nok effekt på hverdagslige aktiviteter.
T3 verdien bør ikke ligge for mye over referanseverdien da det fortere vil kunne oppleves ubehag fra hjerte og muskler.Kvinne, 41 år

Hei
Kan man få glostrup på blå resept? Eller er det kun levaxin og liothyronin man får det på?

Disse er å få blå resept:
Levotyroksinnatrium: Euthyrox Merck tabl./ Levaxin Takeda tabl.
Liotyroninnatrium : Liothyronin Takeda tabl.
Øvrige må det søkes om: L-Thyrox uten laktose godkjennes alltid så lenge prøve på laktoseintoleranse eller gentest slår ut.
Ingen kjertelpreparater blir godkjent på blå fra HELFO ( inkludert Thyreoid Glostrup 60 / 120 mg) , selv ikke etter søknad , ei heller fra spesialist.


Kvinne, 22 år

Er det mulig å bestille en time hos en lege selv om jeg ikke har fastlege hos dere? (Bor til vanlig i Oslo og har fastlege der, men studerer dette semesteret i Kristiansand)

- Martine :)

Hei : ) Beklager, men bare pasienter som tilhører en fastlege ved senteret her, kan bli tildelt timer. Studentsamskipnaden har for øvrig egne leger som de samarbeider med og som studenter kan få time hos uten fastlegetilknytning.


Kvinne, 41 år

Hei. Ett spørsmål... er det vanlig når man har lavt stoffskifte/ går på levaxin at man kan plutselig få veldig lav puls og svimmel etter en hard treningsøkt/kamp? Der det tar lang tid før kroppen virker vanlig igjen.. lav puls på 45.
Spørsmål 2: er det slik at når man tar blodprøver på stoffskifte er det kun TSH ,t3 og t4 som blir målt? Ønske er at det er mulig at man kan måle binyretretthet, elektrolytt balansen, vitaminer som er viktig, selen etc
Takk...
Superbra med dette forumet.

1 : Pasienter med lavt stoffskifte kan ha lavere hvilepuls enn forventet i forhold til alder og kjønn. Responsen på anstrengelse ved ubehandlet lavt stoffskifte er at pulsen stiger høyere enn normalt forventet i forhold til den anstrengelsen som er utført. Dette skyldes særlig en høyere laktatstigning enn hos friske. Med andre kan den lave pulsen etter trening skyldes andre forhold. Men her lurt å sammenlikne vanlig hvilepuls mot den som var etter trening og da viktig å huske på at hvilepulsen hos pasienter med ubehandlet stoffskifte er lavere enn normalt. Det vil også være å forvente at restitusjonstiden etter en treningsøkt er lenger hos pasienter med lavt stoffskifte. Det gjør det også vanskeligere å bygge form og holde på formkurver.
Overdosering med Levaxin kan gi motsatt, dvs høy puls.
2: ja standard pakke er TSH, fritt T3 og fritt T4. Dette er satt opp som fast pakke for kontroller og oppfølging av behandling. Blodprøver ut over dette blir mer å betrakte som utredning og vurdering av tilstander som ikke regnes som kronisk sykdom, men som tilleggsfaktorer som kan oppstå uavhengig av stoffskiftesykdommen. Har du for eksempel hyppig jernmangel som følge av sykdom i tarm, beinmarg og lav blodprosent og er avhengig av fast å ta tilskudd av jern , vil dette også kunne legges inn i kontrollene. Hovedpoenget er at du da selv kan sjekke til enhver tid at du tar nok tilskudd eller medisin i forhold til den aktuelle sykdommen.


Kvinne, 41 år

Hei.. innspill ang stoffskifte: er det noen mulighet for å søke blå resept på thyroid erfa,armour eller natur thyroid?

Hei -
Vi har nettopp sjekket dette opp. Ingen av kjertelproduktene som erfa og armour er å få på blå resept. Hverken allmennlege eller spesialist i endokrinologi vil få gjennom søknad til HELFO. Imidlertid kan disse skrives ut på vanlig hvit resept hos oss. Vi har ingen restriksjoner på det og de som måtte ha dårlig effekt av vanlig syntetiske produkter kan prøve dette. Minner også om laktosefri levaxintabletter.


Kvinne, 41 år

Hei. Et spørsmål... er det dette forumet jeg stiller spørsmål etc ang stoffskifte prosjektet ?? Mvh Cindy

Ja her tar vi imot alle spørsmål om stoffskifte. Spør i vei. Om vi ikke kan svare sender vi det videre til vår endokrinolog i Furst
Send inn

Gå til kontaktskjema, klikk her!