Om oss

Sørlandsparken Legesenter - Veien mot en Fremtidig Helsetjeneste


Legesenteret i Sørlandsparken

 

Vår Visjon

I hjertet av vår virksomhet ligger et sterkt ønske om å skape flere gode leveår for alle våre pasienter. Gjennom en modell av relasjonell koordinering fokuserer vi på presis kommunikasjon, målrettet innsats og en effektiv flyt av oppgaver, alltid med dyp respekt for hver enkelt medarbeider. Vi er forpliktet til å levere en helsetjeneste som er grunnfestet i verdier.

Grunnprinsipper

Vår drift bygger på følgende nøkkelprinsipper:

  • Utstyr: Vi investerer i moderne og tilpassede verktøy for å sikre optimal kvalitet i vårt arbeid.
  • Samarbeid: Hvert medlem av vårt team har nære kolleger de kan stole på, samt mentorer tilgjengelige for faglig veiledning.
  • Kvalitet: Vårt kvalitetssikringssystem er designet for å betjene alle aspekter av vår praksis, fra pasientpleie til interne prosesser.

Fire Bærebjelker

Vi har fokus på:

  1. Pasientens interesser: Gi en tilgjengelig og tilpasset tjeneste, med en varm velkomst fra vårt dedikerte team.
  2. Ansatte: Skape et miljø der medarbeidere føler seg verdsatt, hørt og gitt rom for å forme sin arbeidssituasjon.
  3. Legepraksis: Opprettholde en plattform for faglig autonomi, der legenes kompetanse kan skinne gjennom.
  4. Samfunnsinteresser: Sikre at vi arbeider i tråd med nasjonale retningslinjer, lover og forventninger.

Inkluderende Service

Vi legger vekt på å skape et innbydende miljø, der pasientene føler seg verdsatt fra det øyeblikket de trer inn døren. Med klare rutiner og rom for individuell pasientbehandling, tar vi sikte på å oppfylle og overgå forventningene.

Innovasjon og Samfunnsengasjement

Vi er ikke bare forpliktet til dagens praksis, men også til fremtidens helsevesen. Vår deltakelse i banebrytende prosjekter som primærhelseteam og det nasjonale velferdsteknologiprogrammet vitner om vår besluttsomhet til å være i forkant. Vårt engasjement strekker seg også til undervisning av fremtidige leger, der vi byr på en dyp dykkelse inn i allmennpraksis.

Verdiorientert Omsorg

Gjennom vår sterke faglige forankring og investering i moderne teknologi, søker vi å gi pasientene våre en helsetjeneste som er både meningsfull og høyverdig.

Bærekraftig Ressursbruk

Med en kontinuerlig oppdatering av faglige retningslinjer og intern diskusjon, sikrer vi en ansvarlig bruk av både økonomiske og menneskelige ressurser.

Sørlandsparken Legesenter står stolt som et fyrtårn for kunnskap, holdninger og verdier, hvor alle - fra våre ansatte til pasientene - bidrar til å skape et optimalt miljø for helse og omsorg. Vi inviterer deg til å bli en del av vår reise mot fremtidens helsetjeneste