Ansatte

Sørlandsparken legesenter består av leger, sykepleiere og fagarbeidere samt studenter innen flere fag. Til sammen er vi 11-13 personer. Her finner du mer informasjon om hver av oss.

Oversikt over ansatte ved Sørlandsparken legesenter.

Fagpersonalet


Fast-Legene


Primærhelseteam

  • Kari Synnøve Kristensen, Spesialsykepleier PHT psykiatri
  •  Lena Engen Åsen, Spesialsykepleier PHT somatik
  • Trine Sandnes, Daglig Leder
  • Hanin Farhat, PHT-Koordinator