Ansatte

Sørlandsparken legesenter består av leger, sykepleiere og fagarbeidere samt studenter innen flere fag. Til sammen er vi 11-13 personer. Her finner du mer informasjon om hver av oss.


Oversikt over ansatte ved Sørlandsparken legesenter.

Fagpersonalet


Legene


Primærhelseteam