Aleksander Notto Sandnes

Spesialist i Allmennmedisin
Fastlege
Overlege Primærhelseteam
f .1964


Fastlege

Spesialist i allmennmedisin og fastlege for 1400 pasienter.  Utdannet ved universitet i Oslo med Cand. Med. fra 1991.   Etter turnus jobbet ved Klørvertun kommunale rehabiliteringssenter for eldre frem til oppstart av helprivat legepraksis i 1998.  I 2001 gikk Aleksander inn i fastlegeordning med ca 1400 pasienter.  Han har stengt liste og tar ikke inn nye pasienter fra ventelister. 
 

Overlege Primærhelseteam 

Overlegestillingen innebærer lederansvar og det medisinsk faglig ansvaret  for virksomheten til Primærhelseteamet.  Alle prosedyrer, arbeidsmetoder og juridisk ansvar er tilknyttet denne stillingen og sørger for at forsvarlig medisinske tjenester blir levert ut fra primærhelseteamet.  Overlegestillingen har ansvar for å legge tilrette for koordinering av de medisinske tjenestene som pasienten i primærhelseteam mottar.   Det innebærer blant annet å koordinere flere medisinske fagfelt som en pasient kan komme inn under i et behandlingsforløp.  Det kan blant annet bety å samordne spesialister, sykehus og allmennpraktikere om det gis medisinsk behandling som går imot hverandre og som derfor må samkjøres til det beste for pasienten.  Koordineringsansvaret sammen med faglig ansvarlig tilrettelegging av de medisinske tjenestene til pasienter som står under PHT-team, er derfor et sentral virksomhetsområde.  Overlegestilingen har også medisinsk faglig ansvar for sykepleiere i primærhelseteam. 

Erfaring

Aleksander er Adm. Leder i Sørlandsparken BHT AS fra 1998 og styreleder i Barstølveien 34AS.  Han har handelsbrev fra fra handelsskolen i 1985 med fokus på regnskap, jus og bedriftsøkonomi.  Idag leder han også Primærhelseteamet  og har ansvar  for interkontroll, regnkskap, teknisk IT og drift.

Fra tidligere har Aleksander eid og ledet en privat bedriftshelsetjeneste og privat legepraksis. Bedrifthelsetjenesten ble faset ut i 2008 pga økende arbeidsmengde med fastlegeordningen.  I det samme året ble også idrettslegepraksisen lagt ned i form av at en 10 årig karriere som startlege i idrettsklubben Start ble avsluttet. 

Foruten erfaring fra idrettsmedisin, eldremedisin og bedriftshelsetjeneste har Aleksander ca 10 års erfaring med point of care ultralyd bildediagnostik i allmennpraksis. Summen av erfaring kommer vel til anvendelse som leder av Primærhelseteamarbeid som er nybrottsarbeid og innebærer mulighet til å gå nye veier.