Annette Løite

Spesialsykepleier Psykiatri i Primærhelseteam
Ansvar for psykiatri oppfølging i primærhelseteam


Praksis/yrkeserfaring

Ungdomshelsetjenesten, 

Helsesøster, KKG videregående skole, 

Gyldengården flyktningehelsesenter, 

Gruppeleder/spesialsykepleier psykiatri

Ungdomshelsetjenesten, 

Prosjektstilling. Kartlegge og behandle Enslige mindreårige asylsøkeres psykiske og fysiske helse.

SSHF, DPS Strømme, 

Spesialsykepleier, Psykiatri- og psykologtjenester Akutt Ambulerende Akutteam.

Kr.sand kommune, Oppfølgingstjenesten., 

Spesialsykepleier, Psykisk helse/Ungteam, 

Samfunnsmedisinsk enhet,Feltsykepleien.

Spesialsykepleier,  Lavterskel Rus og psykiatri, 

Fengselhelsetjeneste

Sykepleier. Ansvar for oppfølging av fysisk og psykisk helse hos innsatte.

Legevakt

Vurdering og mottak av pasienter på telefon, kommunens seksuelle overgrepsteam gjennom legevakten.

Oppsøkende Tjeneste, 

Avd.sykepleier, Ambulerende rus/psykiatri  tjeneste.

Oslo Legevakt, 

Sykepleier,  Allmenn, mottak og barne avdelingen. 

Gruppeleder i allmenn og akuttteam. Koordinator for alle tjenestene i mottak.

Akuttinstitusjon M3, 

Sykepleier. Akutt Avrusningsinstitusjon, 

Utdanning 

Universitetet i Agder, 

Master i psykososial helse

Mastergrad Beskrivelse Forventet ferdig våren 2021.

UIA, 

Psykisk helse, spesialisering psykososial helse barn og unge. 

Videreutdanning, 

Høgskolen i Oslo, 

Bachelor i Sykepleie

BI Agder, 

Markedsføring, Økonomiske/administrative fag

Kurs

FLEXID stiftelsen med bla psykologspesialist Hildegun Selle., 

FLEXID, 

Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi/ Institutt for psykologisk rådgivning, 

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, 

Hanne Brorson- psykolog, 

Tankevirus, Gruppelederutdanning

Abup, SSHF, 

Gruppelederopplæring, 

Yoga instituttet, 

Beskrivelse: Yin Yoga instruktør utdanning. Terapeutisk.

SSHF.

Empatisk kommunikasjon.

AAT SSHF, 

Suicidologi, 

RVTS

Traumebehandling, 

EMDR Norge, 

EMDR trinn 1, 

Mediyoga, 

Instruktørutdanning, 

RVTS SØR, 

Sensorimotorisk Psykoterapi, 

NADA Danmark, 

Nada akupunktur, 

Borgestadklinikken, 

MI samtalen.

Meta senter, 

Veiledning.

Oslo kommunale legevakt 

Grunnkurs overgrepsmottak

Høyskolen i oslo

Veilederrollen i praksis,