Elisabeth Ingebrigtsen

Kontor og merkantilansvarlig, resepsjon og regnskap


Elisabeth jobber som legesekretær.  Hun har fra før vesentlig økonomisk bakgrunn og arbeidet som daglig leder i butikk i mange år og har jobbet med kundebehandling i mange år før hun begynte som legesekretær ved Sørlandsparken legesenter. I dag har hun særlig ansvar for dokumentbehandling, fakturaer, pasientmottak, vasking og annet forefallende arbeid. Elisabeth er en ressurs som avlaster de andre ansatte ved labben og legene slik at de får frigitt tid til å gjøre mer pasientarbeid.

Elisabeth deltar også inn i primæhelseteam som koordinator og med oppsøkende aktivitet mot pasienter som har vært innlagt på sykehus eller som kontakt mot pasienter som selv ikke alltid tar kontakt for nødvendig helseoppfølging.