Hildegunn Fossheim

Fagansvarlig Diabetes
f. 1980 


Hildegunn jobber som legesekretær og har jobbet ved Sørlandsparken legesenter siden oppstart i 1998. Hun har utviklet en særlig interesse for diabetespasienter og legesenteret har derfor tilrettelagt for at hun har utviklet en spisskompetanse på dette området. Hun har blant annet hospitert på diabetespoliklinikken ved Sørlandet sykehus.

Hildegunn har deltatt på alle nasjonale diabetes-forum i Oslo. I to perioder, på totalt fire år til sammen har hun vært leder av regionalt diabetes-forum.  Diabetes-forum gir enten tellende timer for helsepersonell, eller kan gå som klinisk emnekurs for leger. I tillegg har Hildegunn vært leder av diabetesforbundet i Vest Agder i ett år og nestleder i fire år. Legesenteret har sørget for å kjøpe inn nødvendig utstyr slik at hun har hatt mulighet for å utvikle sin kompetanse, noe som har gitt en unik oppfølging av diabetespasienter og deres pårørende.