Lena Åsen Engen

Spesialsykepleier allmennmedisin i Primærhelseteam


Anvar for alle pasienter som tilhører primærhelseteam og oppfølging i nasjonalt avstandsfølgingsprogram.

Erfaring    

Sykepleier ved Øyeblikkelig hjelp døgnpost på Valhalla helsesenter.

Telemedisinsk sentral og følger opp Kols, Hjertesvikt og Dia2 pasienter. 

Kommunalt responssenter/ trygghetsalarmer.

Prosjektstøtte på USHT. 

Ambulerende nattjeneste. 

Høvågheimen nattevakt som sykepleier, med ansvar for hjemme spl og sykehjemmet.

AVD 3A på SSK. 

Akuttmottaket på AHUS

Barneintensiv, større barn på Ullevål Universitetssykehus.                                    

Barnemedisinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus

Gastrokirurgisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus

Utdanning

Menighetssøsterhjemmets høgskole – Sykepleierutdannelse.

Vendsysselsygepleieskole, Hjørring, Danmark- Sykepleierutdannelse

Jeløy Folkehøgskole- sosiallinja med vekt på rusmisbruk.

Venneslavideregående skole. Økonomiske og administrativ retning.