Ole Geir Lavik

LIS lege fra 1 mars 2021. Ole Geir Lavik jobber 4 dager i uken på legesenteret frem til september 2021. Timer ledig for alle fastlegepasienter på senteret. Raskt å få time til å ordne stort og smått : )


Arbeidserfaring

 SSHF, Arendal sykehus Lege i spesialisering del 1 3-delt med psykiatri, medisin og kirurgi 

Akuttambulant team ved DPS Aust-Agder, Arendal Lege 

Vestre Viken, Kongsberg sykehus, medisinsk avdeling Assistent Arbeidsoppgaver tilsvarende sykepleier 

Kongsberg interkommunale legevakt Assistent Arbeidsoppgaver tilsvarende sykepleier 

Barnevernstjeneste, Kongsberg kommune Omsorgsarbeider Arbeid i bolig for enslige, mindreårige flyktninger 

Sikkerhetspsykiatri, Lier sykehus, Vestre viken Assistent 

Kongsberg kommune Omsorgsarbeider Arbeid i avlastningsbolig for psykisk utviklingshemmede barn 

Sørlandet sykehus, Kristiansand Pleiemedarbeider DPS Solvang

Utdanning 

Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin Medisin profesjonsstudium 

Atlantis medisinske høyskole Medisin grunnfag 

NKI nettstudier Helse, ernæring og kosthold (30 stp.) 

Active education, Bali Personlig trener utdanning 30 studiepoeng 

Universitetet i Agder, Kristiansand Sykepleierutdanning Fullført 90 studiepoeng Kurs/sertifisering

Akuttmedisinsk gruppe Grunnkurs AHLR 

hospitering ved Kongsberg sykehus, Medisinsk avdeling