Sari Høgfeldt

Spesialist i Almennmedisin
Spesialist i barnesykdommer
Fastlege
f. 1965


Spesialist i barnemedisin, Spesialist i allmennmedisin og fastlege for 1350 pasienter.   I dag ca 20 år erfaring fra allmennmedisin med egen praksis fra før fastlegeordningen.  

Sari vil starte opp igjen praksis fra 1 april 2020 og dele praksis med Silvia G Holst  til høsten 2020