Thor Erling Haaland

Spesialist i Almennmedisin
Fastlege
f. 1979 


Spesialist i allmennmedisin og fastlege for 1400 pasienter.  Han er også universitetslektor og underviser studenter årlig fra sin fastlegepraksis. Fra tidligere erfaring som anestesilege ved Sørlandet sykehus.  

Jobber ikke ved legesenteret i 2021- 2022,  men har nå stilling ved Sørlandet sykehus som overlege ved lindrende enhet.