Trine Sandnes

Daglig leder av legesenteret
f. 1964


Trine er utdannet sykepleier, men har også tatt sosiale helsefag og hjelpepleien. Hun har tidligere jobbet på Ullevål sykehus på ortopedisk avdeling og Nordberg sykehjem, men har siden oppstarten av legesenteret i 1998 jobbet som daglig leder og sykepleier ved legesenteret.  Denne kompetansen er i dag en ressurs som letter tilgangen til helsehjelp og bedrer pasientlogistikk.  Trine har også erfaring fra akutt mottaksarbeid på sørlandet sykehus, noe som er nyttig ved triagering av pasienter på legesenteret. 

Trine har gjennom flere år funnet gode metoder for sårstell og avansert sårsykepleie.  I tillegg har legesenteret investert i utstyr for å fjerne fotvorter, liktorn ol, - forhold som gjør at Trine har en unik mulighet til å behandle en stor gruppe pasienter som tidligere kunne utvikle gangproblemer som følge av bagatellmessige plager.   I dag samarbeider vi via videolink med sårpoliklinikken på kirurgisk avdeling sørlandet sykehus omkring de mest krevende sår oppgaver.