HELSEFREMTID2024

I møtet med Helse- og omsorgsdepartementet vil vi dele innsikter og "aha"-opplevelser som legesentrene og kommunen har opplevd gjennom implementeringen av prosjekt PHT og hvilke punkter vi tror kan understøtte ny nasjonal Helse og samhandlingsplan 2024-2027


Med god logistikk på planen

Aktuelle linker, dokumenter og utdypende informasjon finnes under her eller til høyre på denne nettsiden og bruker du mobiltelefon vil disse finnes nederst på siden når du scroller til bunnen. 

Dokumentet "Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027" tar for seg allmennlegetjenesten, fastlegeordningen, og fastlegekontorene på en omfattende måte. Det anerkjenner allmennlegen som befolkningens første kontaktpunkt for medisinsk diagnostikk, behandling, og oppfølging, hvor de fleste henvendelser håndteres. Allmennlegenes generalistkompetanse er grunnlaget for å løse flere og mer avanserte oppgaver nær der folk bor, noe som understøtter god oppgavedeling, samhandling, behandling på riktig nivå, en trygg akuttmedisinsk kjede, og bidrar til å motvirke veksten i helprivate tjenester.

 

Presentasjon for HOD fredag 8 mars:  pdf versjon av vår presentasjon

Linker til videoer i presentasjonen: 1 )logistikk forklart    2 )eksempler på forskjellen mellom struktur og logistikk  3)  Effekter av logistikk på måloppnåelse

om logistikk 

Logistikk i helsefremtid2024-2027 - Sørlandsparken Legesenter (splege.no)

Strategidokument for Sørlandsparken Legesenter - om implentering av logistikk i fastlegekontor 

Hvordan bruke kunstig intelligens for å implementere god logistikk i fastlegekontoret

Høringssvar til Ekspertutvalget - Sørlandsparken Legesenter om økt fokus på logistikk

En oversikt over konsekvenser ved nedleggelse av PHT - møte i HOK

Dagsnytt 18 torsdag 21 mars om nedleggelse av PHT https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202403/NNFA56032124/avspiller