Blodprøver hos spesialist og sykehus

Endring i Rutiner for Blodprøvetaking før Radiologisk Undersøkelse ( oktober 2023)


Blodprøver skal tas på sykehuset

Informasjon til Våre Pasienter: Endring i Rutiner for Blodprøvetaking før Radiologisk Undersøkelse

Kjære pasient,

Vi ønsker å informere deg om viktige endringer i rutinene for blodprøvetaking før radiologisk undersøkelse ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF).

Hva har endret seg?

  • Fra nå av vil sykehuset selv ta ansvar for blodprøvetakingen i forbindelse med radiologiske undersøkelser. Tidligere ble pasienter bedt om å ta kontakt med sin fastlege for denne prøvetakingen.

Hvordan vil dette fungere?

  1. Henvisende lege på sykehuset vil bestille en blodprøve (typisk en kreatininprøve) samtidig som pasienten henvises til radiologisk undersøkelse. Merk: Et kreatininprøvesvar er for de fleste pasienter gyldig i 3 måneder.
  2. Omtrent 14 dager før den radiologiske undersøkelsen, vil de merkantile ved radiologiske avdelinger kontrollere om blodprøven er tatt. Hvis ikke, vil pasienten bli kontaktet.
  3. Pasienter kan ta prøven ved hvilket som helst sykehus innenfor SSHF, uavhengig av hvor de skal gjennomføre den radiologiske undersøkelsen.
  4. Dersom pasienter ønsker å ta blodprøven ved sitt lokale legekontor av spesielle årsaker som lang reisevei til sykehuset sml med legekontoret, vil de få tilsendt en papirrekvisisjon fra Radiologisk avdeling. Pasienten må da kontakte sykehuset minst 14 dager før undersøkelsen for å få dette arrangert med en timebestilling.  

Viktig informasjon fra sykehusets brev til pasientene: Gammelt brev: "Du må ta kontakt med din fastlege for å ta blodprøve (kreatinin) 2 uker før undersøkelsen". Nytt brev (fra oktober 2023): "Du må ta blodprøve 14 dager før du har time hos oss. Blodprøven tar du ved Laboratorieavdelingen i Arendal, Laboratorieavdelingen i Flekkefjord eller Medisinsk biokjemi - blodprøvetaking i Kristiansand. Åpningstid hverdager kl. 08.00-15.00. Ta kontakt med oss minst 14 dager før timen om du ikke har mulighet til å ta prøven ved sykehuset".

Vi forstår at endringer kan være forvirrende, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med sykehuset dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon.

-----

Bakgrunn for Endring i Rutiner for Blodprøvetaking før Radiologisk Undersøkelse ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF)

Kjære pasient,

Vi ønsker å gi deg en dypere forståelse av årsakene bak endringene i rutinene for blodprøvetaking før radiologisk undersøkelse ved SSHF.

Historisk Perspektiv: Tidligere rutiner ved SSHF påla pasienter å ta blodprøve ved sitt fastlegekontor forut for radiologiske undersøkelser. Dersom prøven ikke ble tatt hos fastlegen, kunne SSHF kansellere den påfølgende prosedyren. Dette skapte bekymring blant mange, inkludert oss ved Sørlandsparken Legesenter.

Våre Bekymringer: Vi ved Sørlandsparken Legesenter mente at denne praksisen ved SSHF var i strid med spesialisthelsetjenesteloven. Ved å kansellere prosedyrer basert på hvor blodprøven ble tatt, var det en betydelig risiko for forsinket diagnose og potensielt kompromittert pasientsikkerhet.

Hva Gjorde Vi? Vi tok disse bekymringene på alvor og fremmet saken til relevante autoriteter. Vårt hovedargument var at sykehuset ikke kunne pålegge pasienter en bestemt plass for prøvetaking og deretter kansellere en viktig prosedyre basert på valg av sted for prøvetaking.

Resultatet: Som svar på våre bekymringer og innsigelser, har SSHF nå endret sine rutiner. Pasientene vil nå ta deres blodprøver direkte ved sykehuset, noe som sikrer at alle får tilgang til nødvendige prosedyrer uten unødige forsinkelser eller forhindringer.

Vi setter pasientsikkerheten først og setter pris på på å ha vært en del av denne viktige endringen i pasientbehandlingen ved SSHF. Vi fortsetter å arbeide for at du som pasient skal motta den beste og mest effektive omsorgen mulig.

Med vennlig hilsen,

Ledelsen ved Sørlandsparken Legesenter