Leder

Sørlandsparken Legesenter er en del av Sørlandsparken BHT AS og inngår i Primærhelseteam Sørlandsparken


Aleksander Notto Sandnes Administrerende leder Sørlandsparken Legesenter

Velkommen til Sørlandsparken Legesenter

Legesenteret ditt har ca 7500 fastlegepasienter og 12 medarbeidere.   Vi er et middelsstort legesenter i norsk målestokk.  Legene har noe over gjennomsnittet store lister med ca 1400 pasienter pr liste.   Legesenteret er også et privat offentlig samarbeid hvor legene er selvstendige næringsdrivende og leverer fastlegetjenester til kommunen. 

Legesenteret ledes etter prinsipper for relasjonell koordinering hvor vi ønsker å sette felles mål for pasientbehandling og oppfølging.  Vi ønsker å bidra til verdiskaping hos deg som pasient ved bedre helse og livskvalitet,  gjennom å formidle meningsfull informasjon og behandling.  Vi tror vi kan bidra med å gi ditt viktigste anliggende betydning når du henvender deg til oss.  Hver ansatt og lege jobber autonomt og har stor frihet i å ta selvstendige beslutninger og drive oppgavene fremover på egenhånd. Men vi deler på oppgavene og sørger for at arbeidet går etter målestokken så fort og forsvarlig som mulig.  

Vi har fokus på å løse oppgaver etter prosedyrer og bygge opp trygg og god praksis hvor vi løser oppgavene på vår måte innenfor de rammene vi har.  Fra 2021 til 2023 vil vi ha ekstra fokus på å jobbe i team.  For oss dreier det seg om å bruke personell til å tidlig identifisere problemer og uhelse slik at vi fellesskap kan bruke kompetansen vår til å forstå helseutfordringen.  Teamet skal sørge for at du  forstår og føler deg forstått og vi skal gjøre oss forstått.  Det er en krevende øvelse og vi skal øve på det og vi skal måle resultater.   Gi os gjerne en tilbakemelding når du mener at  du føler deg forstått!  Det er gjennombruddet som kan skape endringen du ønsker. 

 

 

Aleksander Notto Sandnes

Adminstrerende Leder Sørlandsparken Legesenter