Leder

Sørlandsparken Legesenter er en del av Sørlandsparken BHT AS


Aleksander Notto Sandnes Administrerende leder Sørlandsparken Legesenter

Velkommen til Sørlandsparken Legesenter: Dedikasjon, Innovasjon, og Pasientfokus

Ved byporten til Kristiansands sommerslige sjarm ligger Sørlandsparken Legesenter, et samlingspunkt for omsorg, behandling og ekspertise. Med over 8500 fastlegepasienter og et dyktig team på 12 leger og medarbeidere, er vi en robust pilar i byens helsevesen. Selv om vi er av middels størrelse nasjonalt, tar vi stolthet i å være det største legesenteret i Kristiansand i by.

Hver av våre leger håndterer lister som går utover gjennomsnittet, med omtrent 1400 pasienter hver. Men hva betyr dette i praksis? Det betyr dedikerte helsearbeidere som er dypdykkende kjent med helsebehovene i vårt lokalsamfunn. Som en del av et privat-offentlig partnerskap, opererer våre leger som selvstendige næringsdrivende, og dette gir dem autonomien til å tilby skreddersydde tjenester til våre pasienter, mens de samtidig leverer kritiske fastlegetjenester til kommunen.

Relasjonell koordinering er kjernen i vår tilnærming til pasientpleie. For oss betyr det å definere felles mål, dele informasjon på en meningsfull måte, og sikre at du, som vår pasient, alltid er i sentrum av vår beslutningstaking. Vi tror på å gi verdi gjennom forbedret helse og livskvalitet. Vi ønsker å være den trygge havnen du søker når helseutfordringene oppstår, og vi forplikter oss til å forstå, lytte, og handle.

Prosedyrer og standarder er fundamentet for vår praksis, og vi tar stolthet i å tilby trygg, effektiv, og pasient-sentrert omsorg. I perioden fra 2021 til 2023 har vi forsterket vår forpliktelse til ledelse,delegering, prioritering og pasientlogistikk. Dette initiativet handler om å bruke vår kollektive kompetanse for tidlig identifisering av helseutfordringer og sikre at hver pasient føler seg verdsatt, forstått, og tatt vare på.

Vi erkjenner at det å forstå og bli forstått er en reise, og vi inviterer deg til å være en del av denne reisen. Derfor ber vi deg om å dele dine tilbakemeldinger med oss. Kanskje det er gjennom dine ord at vi finner nøkkelen til enda bedre omsorg.

Med forpliktelse til pasientomsorg som utgjør forskjellen,