Leder

Sørlandsparken Legesenter er en del av Sørlandsparken BHT AS og inngår i Primærhelseteam Sørlandsparken


Aleksander Notto Sandnes Administrerende leder Sørlandsparken Legesenter

Velkommen til Sørlandsparken Legesenter

Legesenteret ditt har ca 6800 fastlegepasienter og 11 medarbeidere.   Vi er et middelsstort legesenter i norsk målestokk.  Legene har noe over gjennomsnittet store lister med ca 1400 pasienter pr liste.   Legesenteret er også et privat offentlig samarbeid hvor legene er selvstendige næringsdrivende og leverer fastlegetjenester til kommunen. 

Legesenteret ledes etter prinsipper for relasjonell koordinering hvor vi ønsker å sette felles mål for pasientbehandling og oppfølging.  Vi ønsker å bidra til verdiskaping hos deg som pasient ved bedre helse og livskvalitet gjennom å formidle meningsfull informasjon og behandling.  Vi tror vi kan bidra med å gi ditt viktigste anliggende betydning når du henvender deg til oss.    

Vil du bidra til å øke din egen verdiskaping på legesenteret sender du oss en mail med ris, ros, bemerkninger eller ønsker om hva som er viktig for et legesenter å holde fokus på.   Gi oss litt tid på svartiden : ) 

 

Aleksander Notto Sandnes

Adminstrerende Leder Sørlandsparken Legesenter