Nedleggelse av PHT

Her finner du oppdatert informasjon omkring den foreslåtte nedleggelsen av Primærhelse team og konsekvensen av dette.


Pht med besøk på stortinget

Velg artikler til høyre på pc eller se under teksten her på bunnen på mobil  . 

Møte med agderbenkens politikere 17 mars 2024   :  notat_om_primaerhelseteam_til_agderbenken_17_mars_2024.pdf

Powepoint presentasjon på Stortinget HOK  30 nov 2023:  https://splege.no/filer/dokumentarkiv/01122023_pht_stortinget.pdf

Se dagsnytt 18 torsdag 21 mars om nedleggelse av PHT https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202403/NNFA56032124/avspiller

Se  Dagens Medisin Hva er viktigst - helsetilbud til de mest sårbare pasientene eller politikk? (dagensmedisin.no)

Primærhelseteam – en forspilt mulighet for bedre helsetjenester til utviklingshemmede? - Stiftelsen SOR

Leder og leger i primærhelsetjenesten om PHT sin betydning:  https://youtu.be/vfhH_ZbcTok

Fra stiftelsen SOR:

Helsetjenester til pasienter med utviklingshemming  :Mye tyder på at vi har et stykke igjen før personer med utviklingshemming får helsetjenester på lik linje med andre i landet. Dette til tross for at mange kommuner jobber svært godt med veilederen til helsedirektoratet om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. De siste årene har primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter jobbet innovativt med å styrke helseoppfølgingen til denne gruppen. Både USHT og NAKU har flere ganger skrevet om og vist frem dette arbeidet. Nå er forsøket med primærhelseteam avsluttet og folkene i Kristiansand er redd for at det betyr at de ikke kan jobbe på denne måten i årene som kommer. Vår fagsjef skriver i en kommentar at regjeringen må snu og sikre videre drift av primærhelseteamet i Kristiansand, og gjerne også se på muligheter for hvordan erfaringene derfra kan sikre helsetjenester til utviklingshemmede i landets øvrige kommuner. Har du andre gode eksempler på helseoppfølging, gi oss et ord da vel!