Priser

Legesenterets priser er regulert gjennom HELFO, kommune og tariff. De vil derfor være like med det du finner på alle andre legesenteret som har avtale med kommunen. Priser på legeattester er regulert utenom dette og kan variere fra senter til senter.


Priser 2019

Priser hos fastlegen gjeldende fra 2022

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege

Attester 

Generelle helbredsattester på fortrykt skjema.........................................750

Offshore attest...........................................................................2500

Skoleattester ved fravær.........................................................konsultasjonstakst