Senterinformasjon

Legesenteret er bygd omkring trygge plattformer på faglig forankring i allmennmedisin, robust digital infrastruktur med et tidsriktig utstyrs-nivå og en ledelsesstruktur som bygger på løpende koordinering av de faglige og menneskelige ressursene som vi har i senteret.


Legesenter og infrastruktur

Organisasjon 

Administrerende leder Aleksander Notto Sandnes. 

  • Sørlandsparken Legesenter  6800 pasienter, 5 fastleger
  • Sørlandsparken BHT AS   2 legesekretærer, 1 sykepleier, 1 diabetesveileder
  • PHT Sørlandsparken AS  2 sykepleiere, 1 PHT Leder (lege) 
  • Samlet 5 fastleger, 1 LIS1, 3 sykepleiere,1 diabetesveileder, 2 legesekretærer.

Legesenteret er universielt utformet.

Pasientverktøy 

• Digitalt

• E-resept

• E-sykemelding 

• ONLINE TIME

• E-DIALOG

• E-KONSULTASJON

• PRØVEBANK Furst

• VIDEOKONSULTASJON

• VIDEKONFERANSE

• VÆR DIN EGEN DIGILEGE

• E-TRANSPORT

• Kjernejournal

• TELEFONI


Infotjenester

• NETTSIDE

• SMS

• GOOGLE FIRMA nettside

• INFOTAVLE

• PASIENTSKY APP OG NETTSIDE

• CHATBOT

• FACEBOOK

• FORUM 

• BETALINGSTJENESTER

• AUTOMAT MYNT, BANKKORT, NFC / APPLE PAY / SMS

• BESLUTNINGSVERKTØY

• nhi.NO

• HELSENORGE.NO


Digitale vektøy for lege 

• Digital -

• E-resept

• E-DIALOG

• E-KONSULTASJON

• ONLINE TIMER – 

• VIDEOTIMER

• furst e-lab bestilling


Elektronisk beslutningsverktøy og prosess

• Strukturert journal

• Sykemeldingsveileder

• Prioriteringsveileder

• Maler i CGM

• Chrome bokmerkerad


Diagnostiske verktøy

• LAB

• LIMS

• ULTRALYD

• ZENICOR EKG

• AAI


Digital kommunikasjon

• Pasienter (dialog,e-konsultasjon video)

• Kommunen med hjemmetjenester

• DIPS plo

• NHN oppslag adresseregister

• Spesialister mottak og sending ( mangler dialog)

• NAV dialog

• Furst lab dialog


Telefoni

• Ip- telefoni med skyløsning 

• Fax


Hjemmekontor løsning

• VPN fiberlinje

• NHN med videoppkobling mot pasient og journal