Prosjekter

Legesenteret deltar for tiden i flere prosjekter og forskning for en bedret fastlegetjeneste. Nasjonal Primærhelseteam Pilot og Nasjonalt velferdsteknologiprogram NVP er to prosjekter som styres fra helsedirektoratet og utgår fra regjeringen. Vi driver også forskning og deltar i kvalitetssikringsprosjekt.


Primærhelseteam i fremtidens legesenter.

Kan vi bli bedre?

Som regel er det jo alltid noen som er bedre, har bedre tjenester eller har flinkere fastlege enn det vi kan tilby hos oss.   Prosjektene vi er med i, er endrigsprosjekter hvor vi ser på om blant annet fastlegordningen kan bli bedre både for fastlegene og pasientene.   Vi prøver å se fremover med prosjektene og forskningen for å vurdere om de kan forenes og kanskje gi løsninger som er bærekraftige.  

Les om vår deltakelse i Nasjonal Pilot Primærhelseteam her.

Vi prøver spesielt å se på grensesnitt og brukermedvirkning og om endringer i konsultasjonsform og hyppighet kan tilpasses mer individuelt enn det er i dag.  Vil det være mulig å tilby gode digitale tjenester til ungdom som helst foretrekker en chatbot, eller travle voksne som gjerne vil ha time på dagen.. på video og andre som helst vil ringe og ha hjemmebesøk?  Kan alt forenes i et legesenter og så fall hvordan?  Kan vi gjøre alle fornøyde på en gang?  Mange grep må gjøres samtidig og det er nå stor vilje hos mange parter for å få dette til.   Les gjerne om vår prosjekter her på nettsidene våre. 

Legg gjerne igjen en kommentar i vårt forum for innspill om endringer og bedring!  : )