Primærhelseteam (PHT)

PHT-Sørlandsparken hadde i sitt første prosjekt-år ( 2018-2019) 2000 konsultasjoner, 150 sykebesøk, 110 tverrfaglige møter og 250 samhandlinger med personell i primærhelsetjenesten fordelt på 1.8 sykepleier stilling. Hovedfunn etter et år, er godt innarbeidet psykiatrisk sykepleierfunksjon, kvalitetsforbedring på KOLS-behandling og store forebedringer innen fastlegetjenester for personer med utviklingsforstyrrelser. Helse og Omsorgsdepartement har nylig (juni 2019) vedtatt å utvide prosjektet ytterligere to år frem til 30. mars 2023.


F.v. spesialsykepleier somatisk helse Anne Berhus Irgens, sykepleier og koordinator Trine Sandnes, fastlege Aleksander Sandnes, og spesialsykepleier psykiatrisk Bjørnar Haugland.

Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering

Årsrapporten gir et innblikk i det første drifsåret til primærhelseteamet i Kristiansand.  Her kan du lese om hvordan primærhelseteamet er bygd opp og hvordan det er tenkt at det skal fungere. 

Fortsatt utfordringer

Vi har fortsatt til gode å se telemedisin fungere direkte i kontakt med pasienter, men vi arbeider videre med utprøving av nå Komp pro, nettbrett med confrere , pasientsky og cisco-meeting ap ol.   Samhandling med 2 linjetjenesten viser seg å være det vanskeligste feltet hvor det finnes få områder hvor det kommer tydelig frem at spesialisthelsetjenesten har et har et direkte behov for et primærhelseteam.    Les videre om hvordan primærhelseteam kan utgjøre en forskjell for pasientene. 

Primærhelseteam har fokus på hva som er viktigst for deg.

Ved Sørlandsparken legesenter er tre sykepleiere tilknyttet ordningen i tillegg til fastlegene. Teamet tilbyr et bedre tilpasset helsetilbud til enkeltpasienter som trenger mer spesialtilpasset oppfølging enn de får i dag. Teamet skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser. Pasienten skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk.
 

Helsesekretær

Helsesekretær bidrar i teamet ved blant annet å holde orden på pasientlogistikken og koordinere den med arbeidsdagen til sykepleierne. Sekretæren sorterer også strømmen av beskjeder og arbeidsoppdrag.
 

Hvem som kan bruke tilbudet

Tilbudet er spesielt rettet mot pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusavhengighet, utviklingshemminger og funksjonsnedsettelser, samt brukere som innen medisinen omtales som "skrøpelige eldre".
 

Etter uskriving fra sykehus

Om du hører til en av pasientgruppene nevnt ovenfor og du har blitt syk som har medført innleggelse på sykehus, ønsker vi at du kommer til time innen tre dager etter utskrivelse. Om du ikke hører fra oss, ber vi deg ta kontakt med legesekretær Elisabeth Ingebrigtsen på telefon 417 62 425.
 

Forsøksprosjekt

Primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter er en del av et forsøksprosjekt i regi av Helsedirektoratet. 13 fastlegepraksiser i åtte av landets kommuner deltar. 

Det er kommunene som står som leder av prosjektet lokalt. Målet med prosjektet er å teste om primærhelseteam gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.

Forsøket varer i tre år, og avsluttes 31. mars 2021.
 

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter, eller du ønsker en time for deg selv eller en pårørende, kan du kontakte koordinator Trine Sandnes. Du kan ringe 38 04 88 88 eller møte opp ved legesenteret i Barstølveien 34, 4636 Kristiansand.
 

Ressurser