Foredrag om PHT

I løpet av 2019-2020 har vi produsert nær 200 dokumenter omkring Primærhelseteam. Noe av dette summeres opp i foredragene som er holdt for ulike nasjonal aktører. Linken går til foredrag i PDF og kan lastes ned og brukes fritt om ønskelig.


Foredrag om PHT

 Presentasjon av primærhelseteam på IT helsekonferanse Arendal primo 2020 

Presentasjon av Primærhelseteam primo 2020 på Nasjonal IT-helsekonferanse i Arendal. Primærhelseteam og digitale hjelpemidler med digital hjemmeoppfølging. 

Primærhelseteam i lys av visjon, samarbeid, metoder og arbeidsoppgaver. Fordrag holdt for Norsk sykepleierforbund, 3P læringsnettverk og Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg ( OSS), Fylkeslegens Årlige møte for kommuneoverlegene. 

PHT Visjon og arbeidsmetoder

Primærhelseteam med legen som en viktig medisinsk koordinator for personer med utviklingsforstyrrelser.  Foredrag holdt på felles konferanse for alle landets primærhelseteam 

PHT og personer med utviklingsforstyrrelser    august 2019

Primærhelseteam i en støpeskje med fokus på verdibasert helsetjeneste.  Fordrag holdt for Sørlandet sykehus styringsgruppe/samhandlingsutvalg.

Verdibasert helsetjeneste Primærhelseteam 

Primærhelseteam og pasientutvalget. Foredrag holdt for legene på Sørlandsparken legesenter for å gi tanker om utvalgte grupper pasienter som har redusert evne til oppsøke legetjenesten og samtidig har økt behov for legetjenester. 

Pasientutvalg i PHT 

Fremtidens fastlegesenter.  Hvordan ser det ut og hva gjøre fastlegekontoret sammen med PHT?  Foredrag holdt under samling for DNLF, HDIR, Helsedir Kr. Kommune og fastlegene i Kristiansand.  Hele foredraget kan ses på yotubevideo under fanen Ledelse.

Fremtidens fastlegesenter 

Primærhelseteam -piloten i kortversjon presentert av Helsedirektoratet.  Foredrag holdt av Prosjektleder i Helsedirektoratet for alle Primærhelseteam som har startet opp i Norge -  8 kommuner og 13 legesentere.  

Primærhelseteam Piloten kort fortalt 

Legesenteret er opptatt av en integrasjon mellom PHT og e-helse.  Vi er derfor involvert i NVP og TELMA.  Dette er et foredrag holdt for E-helsedirektoratet under besøk på legesenteret.  

e-helse på sørlandsparken legesenter 

Legesenteret og primærhelseteamet kom i posisjon til å holde foredrag for 530 fagpersoner innenfor området med personer med utviklingsforstyrrelser.   Dette er et svært vikig område å utvikle fastlegetjenester på og hvor primærhelseteam sannsynligvis kan bidra mye til. 

Primærhelseteams betydning for personer med utviklingsforstyrrelser