Media

Linker fra media om legesenteret og primærhelseteam.


Primærhelseteam i boliger for personer med utviklingsforstyrrelser gjør en forskjell: les om undersøkelsen og store forandringer i omsorsorgsforskning.no

Bent Høie om bakgrunnen for Prirmærhelseteam https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/201909/DKSL99090619/avspiller

Kristiansand kommune: Covid sykdom hos beboer i kommunalt bofelleskap setter hele den kommunale tjenestekjeden på prøve og ikke minst pårørende og andre som bor i boligen. Litt kortlesing om legesenteret, Primærhelseteamet, tålmodige pårørende-beboere og dyktige kolleger i kommunens bofellesskap. Se historien her om når corona viruset traff oss. https://www.kristiansand.kommune.no/tema/usht/nyheter/primarhelseteam/

Apotekerforeningen: Styrker primærhelseteam med apotekfarmasøyt  : Et pilotprosjekt med tverrfaglig primærhelseteam i Kristiansand ønsker å styrke legemiddelkompetansen til pasientene som trenger det mest. To apotekfarmasøyter skal være med å prøve ut tverrfaglige legemiddelgjennomganger i en fastlegepraksis.

Nasjonalt kompetanse senter for utviklingsforstyrrelser: Denne uken har vi vært i Kristiansand for å lære mer om primærhelseteamforsøket der. Vi har snakket med teamet, kommune, USHT, pårørende og folk med utviklingshemming. Dette er et spennende arbeid for å styrke helseoppfølgingen til en sårbar pasientgruppe https://naku.no/kunnskapsbanken/eksempel-prim%C3%A6rhelseteam  facebook  https://www.facebook.com/utviklingshemming/videos/534063833887718/

Vernepleien: Grunnlag for et godt tverrprofesjonelt samarbeid https://vernepleier.no/wp-content/uploads/2020/08/Sammen-om-et-loft-for-de-som-trenger-det-mest.pdf

Dagens Medisin: Fastlege: – Mye bedre hverdag med primærhelseteam  : Gransdalen legesenter i Oslo er ett av 13 legekontor som tester ut primærhelseteam med sykepleier på kontoret. Forskere følger prosjektet nøye

Sykepleien:  I en rapport kommer det frem at sykepleiere og helsesekretærer mener at primærhelseteamene har frigjort tid for fastlegene. Fastlegene mener også det, men ikke i like stor grad.