PHT kjerneverdier og arbeidsmetode

Relasjons-koordinering og rask sirkulering av klinisk informasjon.Primærhelseteam kort fortalt 

Pasienten får en times undersøkelse hos sykepleier med fokus på en sykdom/problemstilling.  Det er lagt opp som ved spesialistundersøkelse hvor spesial sykepleier samler inn og gjør somatisk psykiatriske undersøkelser av og med pasienten, gjerne sammen med pårørende.  Pasienten kan behandles hos psykiatrisk sykepleier med samtaleterapi. Spesial Sykepleier reiser i sykebesøk både akutt og planlagt.  Akutt kofferten til sykepleier inneholder utstyr til bla til TILT vurdering, zenicor, Sao2, venøst blodprøvetakningsutstyr, blære-scanner osv, samt akutt psykiatrisk vurdering/ suicidalfare.

Sykepleier gjør diagnosesamstemming, legemiddelsamstemming, gir opplæring til pasient / pårørende, samler inn pårørende opplysninger, fører kjernejournal, kontakter sykehus/avtalespesialist/hjemmetjenester/frivillighetssentral – sørger for IPLOS oversikt, gjør vurdering for behov verge/samtykke og har fokus på pasientens egne helseutfordringer.  Sykepleier avklarer behovet for kontroll og oppfølging med fastlegen.  Sykepleier tar imo

Pasientforløp i kommunen inneholder med PHT spesialiserte undersøkelser og vurderinger etter fastsatte prosedyrer hvor innholdet har fokus på diagnose, behandling og kvalitetssikring.

Sykepleier gjør sammen med fastlegen vurdering av pasientens uttrykte ønsker sett i sammenheng med aktuelle helsetilstand en sårbarhetsanalyse. Dette settes inn i et pasientforløp med definerte undersøkelser, kontroller, diagnosesamstemming/leggemiddelgjennomgang.

PHT design


Ressurser 

PHT dokument Kortversjon hele dokumentet