Sårbare grupper i fokus

PHT er aktivt oppsøkende mot særskilte brukergrupper


Pasientgrupper i fokus

Primærhelseteam

Primærhelsetema omfatter alle senterets pasienter, men særlig grupper skal ha mer oppmerksomhet enn andre.  Vi har gjort uttrekk av pasienter til denne ordningen og vi henviser inn til undersøkelse og oppfølging ved vanlig konsultasjoner.   Det er en en times grundig undersøkelse og oppfølging hos spesialsykepleiere og vil kunne vare over flere mnd eller år for noen pasienter.  Vi har sammen med kommunen utviklet et eget verktøy for årskontroll og helseoppfølging av denne pasientgruppen og som nå brukes aktivt i bofellesskap for pasienter med intellektuelle uviklingsforstyrrelse.

Noen aktuelle grupper er vist her, men hele dokumentet kan leses fra link under. 
 

Russykdom

• SAMTALE VEILEDNING VED PSYK SYKEPLEIER PHT

• HJEMMEBESØK

• MEDIKAMENTSAMSTEMMING

• SYMPTOM OPPFØLGING OG VURDERING

• FUNKSJONSVURDERING

• PÅRØRENDESAMTALE – KARTLEGGING

• MØTER MED SAMARBEIDSPARTNERE

• HENVISNING 2 LINJE TJENESTE / OPPFØLGING


Psykisk/sosialt

• SAMTALE BEHANDLING

• KARTLEGGING

• FUNKSJONSVURDERING

• PSYKIATRI – ASTENI/MOTIVASJONS VURDERING

• ANAMNESOPPTAK – SOSIALE FORHOLD

• PÅRØRENDE SAMTALE

• HJEMMEBESØK

 
Personer med utviklingsforstyrrelser

• HJEMMEBESØK

• PRØVETAKING, UNDERSØKELSE, TILT

• MEDIKAMENTSAMSTEMMING

• FUNKSJONSVURDERING

• PÅRØRENDE SAMTALE

• MØTER MED BOLIG PERSONAL


Sykebesøk ved PHT

• SYMPTOM OPPFØLGING OG VURDERING

• MEDIKAMENTSAMSTEMMING

• DIAGNOSESAMSTEMMING

• MØTER MED HJEMMETJENESTEN/PERSONAL

• PÅRØRENDESAMTALE – KARTLEGGING

• SÅRBARHETSANALYSE - UTSKRIVELSE FRA SYKEHUS


Eldre over 75

• RESSURSKORT; LUNGE, HJERTE, GERIATRINDEKSER , BLODPRØVER

• FUNKSJONSVURDERING  INKL KOGNITIV

• KARTLEGGING PHT PSYKIATRI – ASTENI/MOTIVASJONS VURDERING

• ANAMNESOPPTAK – SOSIALE FORHOLD

• SAMSTEMMING MEDIKAMENTER

• PÅRØRENDE SAMTALE


Ressurs

Sårbare pasientgrupper - Alle gruppene - presentasjon