skjema1

Har du blitt syk eller skadet med sykefravær fra jobb vil du trenge sykemelding. Fyll da ut skjema som du finner under skjema1.euSkjema1 er en nettside for pasienter som er i et arbeidsforhold og trenger sykemelding.  Til hjelp for deg selv, fastlegen, arbeidsgiver og nav er det nødvendig å ha et skjema å samarbeide omkring.  Ved å fylle inn skjema på denne siden sikrer du brukermedvirkning og påvirkning på din egen oppfølging av sykefraværet.  Trykk her for å komme til nettsiden skjema1.eu 

Norsk funksjonsskjema kan du laste ned her.