Telma

Prosjektet Telma er avsluttet på legesenter. Du kan likevel lese om vår deltakelser er ved interesse for eldre saker.

Kristiansand kommune bidrar sterkt inn i prosjektet TELMA som etablerer telemedisinske sentraler hvor pasienter blir fulgt opp på video av en sykepleier.

Telemedisinsk sentral

Sørlandsparken Legesenter og TELMA

Legesenteret har som følge av sitt engasjement i Primærhelseteam også engasjert seg i oppfølging og inkludering av pasienter i telemedisinsk sentral.  Vi ønsker her å bidra spesielt til at pasienter med KOLS og hjertesvikt skal få tettere og bedre oppfølging av sykepleier som også kommuniserer med vår fastlege og Primærhelseteamsykepleiere. 

Vi vil i  2019 tilby alle våre pasienter i denne gruppen tett og god oppfølging vi Telemedisnsk sentral, primærhelseteam sykepleier og fastlege.  En vesentlig del av denne oppfølgingen er kontroller, egenbehandlingsplan og symptomkontroll.   Vi tror den tette og gode kontakten med helsepersonell vil bidra til betydelig egenmestring av sykdom og symptomer med kontinuerlig opplæring og samtale, og muligheten til å bo hjemme lenger. 
 

Utstyr

Pasienter som deltar i TELMA vil få utdelt utstyr av kommunen som inkluderer nettbrett og målerutstyr.  Det påløper ingen kostnader.  Det vil være en tildelingsprosess når du er kommet med i ordningen som tar noe tid og det vil være utprøving av utstyret i hjemmet for å se om dette fungerer greit.  

Du kan lese mer om TELMA her. 

 

Primærhelseteam og elektronisk kommunikasjon

Vi ønsker at våre pasienter skal ta i bruk elektronisk kommunikasjon.  Dette vil da gjelde spesielt innenfor særlige pasientgrupper som KOLS, Diabetes, Psykiatri, Hjertesvikt og eldre med mange helseutfordringer.  Vi kan tilby selekterte pasienter gratis nettbrett for slik kommunikasjon.  Det vil være en forutsetning for å få nettbrett fra oss at du som pasient i fjor opparbeidet deg frikort som følge av medisinbruk og økt behov for fastlegetjenester.  Det vil da være mulighet for å benytte seg av videolegevakt og primærhelseteamsykepleier på videolink og mulighet for å sende inn aktuelle prøvesvar via feks eget blodtrykksaparat.