Tilgjengelighet

Legesenteret tilbyr et bredt spekter av gode allmennlegetjenester til den generelle bruker og spesialiserte tjenester til pasienter med kroniske lidelser som primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging.


Legesenteret i din nærhet

Titilgjengeligheten er slik at alle kommer til fra  ulike plattformer enten det måtte være et nettbrett, pc, en analog telefon eller bare ved oppmøte i luka.  Oppfølgingen gis ved  tett og god dialog tilpasset kravene for 2022 og direkte rettet mot det som er viktigst nå. 

Bruk Helsenorge.no eller helsenorge appen  ved alle elektroniske henvendelser (alle døgnets tider).- og bestilling av timer og resepter 

Buss går nesten frem til døra ( gåasvtand 400 meter fra nærmeste bussstopp),  Gratis parkering for bil og særskilt p-plass for pasienter med ekstra behov.  

Frikort, barn og gravide er gratis. Øvrige kr 160-300.  Tillegg for prosedyrer,attester og utstyr. 
 

Legesenteret har alle platformer til alternativt oppmøte til konsultasjon:

  • E-dialog
  • E-konsultasjon
  • E-resept
  • Videokonsultasjon  
  • Telefon

Rutiner og prosedyrer er nærmere beskrevet i underkapitlene