Blodprøve drop-in

Vi tilbyr drop-in for blodprøver for pasienter med pasientprofil. Ingen timebooking nødvendig.


Enkel løsning og svar.

Droppinn blodprøver gjelder for de som har avtalt med legen sin en egenbehandlingsplan. Dette gjelder spesielt pasienter med lavt stoffskifte og som bruker stoffskiftemedisin. 

Med pasientprofil er prøvene lagt ferdig i en rekvisisjon og du kan møte til prøvetaking på senteret ved behov eller etter avtale slik som egenbehandlingsplanen er satt opp. Du kan møte så ofte som du har behov for eller etter fastsatte intervaller.

Prøvesvarene leser du av selv på furstpasient.no hvor det vil vær en kommentar om prøvene er avvikende.

Egenbehandlingsplanen eller vår chatbot vil gi deg videre veiledningi i hvordan du skal håndtere svaret i forhold til verdiene du får ut på nettsiden. Du får beskjed fra legen din om hen ønsker å gi deg en kommentar på svaret. Normalt sett forventer vi at du hånterer frekvens, behov, svaravlesing og dosering a medisinen selv og bruker egenbehandlingsplan og chatbot for veiledning.

Du kan ellers ta kontakt med oss på e-dialog eller e-konsultasjon om du ønsker ytterligere veiledning.