Blodprøver

Vi tilbyr drop-in for blodprøver for pasienter med avtale etter fastlegetime på telefon eller e-konsultasjon.


Enkel løsning og svar.

Ikke møt på legesenteret uten avtalt time.  Ring først eller avtal tid via Helsenorge.  Dette gjelder også om du har fått beskjed fra sykehuset om å møte hos fastlegen din.  Alt oppmøte må være planlagt og vurdert på forhånd.  

Drop-inn blodprøver gjelder for de som har avtalt med fastlegen sin etter ringetime.  Prøver bestilt fra andre legesentere, andre behandlere, spesialister eller sykehus må tas på sykehuset, spesialisten eller hos rekvirent. 

Hurtigtester tas på bestilling fra fastlege.  Mistenkes det forkjøelelse eller liknende er det fordel med ringe time hos fastlegen i forkant slik at nødvendig hurtigtester kan settes opp og bestilles ved fremmøte.  Hurtigtester tas også i forbindelse med konsultasjon hos fastlegen samme dag. 

Prøvesvarene leser du av selv på furstpasient.no hvor det vil vær en kommentar om prøvene er avvikende.  Om det er avvikende prøvesvar vil du få melding fra legesenteret om dette og evt bli oppfordret til å bestelle en oppfølgende ringetime for videre avklaring. 

Du kan ellers ta kontakt med oss på e-dialog eller e-konsultasjon om du ønsker ytterligere veiledning.