Bytte fastlege

Her finner du nyttig informasjon ved bytte fastlege til Sørlandsparken.Den store styrken til fastlegeordningen er lokale legesentere med mange fastleger og fastleger med ulike styrker og kompetanse.  Det skal være enkelt å bytte fastlege og terskelen behøver ikke å være  høy for å gjøre dette.

Nærmere 600 000 pasienter bytter fastlege hvert år.  Gjennomsnittspasienten står på en fastlegeliste i 10 år.   Det kan være mange årsaker til et fastlegebytte og bytte av legesenter.   Viktigst er det når fastlegens kompetanse og legesenteret ikke dekker det behovet pasienten har og behovene kan endre seg med alder og livssituasjon.  Fastlegene har krav til generell spesialistkompetanse, men noen fastleger har egne interesseområder som smerte, rus, psykiatri, kirurgi, idrettsmedisin osv og vil kunne gi trygghet og faglighet på områder som ikke alle andre fastleger kan gi.  Legesenteret kan ha utforming og tilgjengelighet som ikke matcher utfordringer som pasientene har.   Fastlegene vet at pasienter bytter, trenger å bytte og ønsker å bytte fastlege og legesenter opptil flere ganger i løpet av livet sitt og respekterer slik bytter fullt ut fordi det bringer pasienten videre i oppfølgingen av sine plager. 

Om Fastlegelisten.no

Om å bytte fastlege og Legelisten.no En studie utført av Folkehelseinstituttet (FHI)  undersøkte nøyaktigheten av vurderinger på Legelisten.no, en nettside der folk kan vurdere fastleger og annet helsepersonell. Studien sammenlignet vurderinger på Legelisten.no med FHIs nasjonale undersøkelse av pasienterfaringer med fastleger og fastlegekontor i 2021. Resultatene viste at det var lav til moderat korrelasjon mellom vurderingene på Legelisten.no og pasientundersøkelsen, spesielt når det gjaldt egenskaper ved fastlegen. Forskerne fant også at kvinner var sterkt overrepresentert på Legelisten.no, og at mange av vurderingene var enten veldig negative eller veldig positive. Det konkluderes med at den sterke polariseringen gjør legelisten.no lite nyttig ved valg av ny fastlege. Vi anbefaler uansett, å ikke vente med å bytte fastlege når du ikke er fornøyd med oppfølging eller behandling. Om du ønsker å skrive på fastlegelisten ved en slik anledning kan du så vite at å skrive nyansert aller best hjelper andre i å velge ny fastlege.

Fastlegekrisen 

Pr 2023 Mai er det knapt ledige plasser igjen i Kristiansand på fastlegelistene og svært mange står på venteliste.   Det er også flere fastlegelister uten fastlege og mange står derfor uten fastlege eller mulighet til å bytte fastlege.  Dette er et nasjonalt problem som det foreløpig ikke er noen sikker løsning på for øyeblikket.   Med få leger som vil bli fastlege,  mange fastleger som "bytter vekk" sine pasienter for å få ned listestørrelsen sin og lange ventelister blir det vanskelig å få fastlegetjenester fra den legen man ønsker. 

Ny pasient hos oss? 

Vi tar imot nye pasienter og tar oss god tid på telefon for å informere om våre leger og tjenester. Du er velkommen til å ringe oss! Bytting av fastlege skjer via Helsenorge sin nettside: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege

Du kan også ringe: Fastelegebytte-telefonen: 800 43 573

Vi gir dessverre ikke prøvetime hos noen av legene. Dette er ikke regulert i fastlegeavtale med stat eller kommune og faller utenfor vårt oppdrag for kommunen. Ring heller vårt fagpersonal som kan gi deg gode råd.

Generell informasjon 

Benytt online time bestilling eller telefon. Det er ingen ventetid på time hos oss. Vi har time-same dag -for alle legene. Ved ø-hjelp kan det anbefales å ringe 113 først.
 

Funksjonshemminger 

Legesenteret er universielt utformet og godkjent av stat og kommune til sykehusdrift med tilpassinger for funksjonshemmede i alle rom. Legesenteret er tilpasset med ambulanseinngang.
 

Reservasjoner 

Legesenteret utfører alle prosedyrer og vi har ingen reservasjoner. 
 

Mail

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke nås på facetime, chat, skype, messenger el. Bruk heller helsenorge for digital kommunikasjon. Er du ny pasient oppforder vi deg til å ringe.
 

Sikkerhet 

Legesenteret følger Normen (Data) og vårt styringsstystem er i henhold til oppdatert lovverk av 2017.  Splege.no samler ikke inn personopplysninger.  Vi bruker ikke cookies. Det ligger derfor ingen personvernerklæring her.  Imidlertid når du bruker vårt forum ber vi deg legge igjen din mailadresse.  Denne fremkommer ikke og vises ikke på nettsider og vil ikke blir brukt i noen form for pasientaktivitet eller videreformidlet til andre.  Mailadressen bruker vi primært som sikkerhet mot spam,robottaktivitet osv. Dvs at virkelig mennesker skriver i forumet vårt. 

Vær imidlertid oppmerksom på at linkene som denne siden leder til kan ha cockies eller liknende innsamling av opplysninger fra din datamaskin el. 
 

2023:  Legesenteret har få ledig plasser på fastlegelistene  

Håland, Stavang, Høgfeldt, har ventetid for å komme på fastlegelisten og kan ikke byttes til direkte.  Når mer enn 20 pasienter har byttet vekk fra listene vil pasienter på venteliste bli satt inn på disse listene først.  Sandnes har stengt liste for alltid og kan ikke byttes til i fremtiden.  Jens Gaukstad og Monica Transeth åpner sine lister våren 2023.