Jus og rettigheter

Leger og pasienter er underlagt et felles lovverk som regulerer forholdet i alle pasientkonsultasjoner. Disse forandres og endres på under tiden med forskrifter og rundskriv. Det som gjaldt i går gjelder nødvendigvis ikke idag. Oppdatering er en viktig mellommenneskelig ferdighet.


Under denne fanen samler vi aktuelle juridiske problemstillinger, saksbehandling, prosedyrer og saker som belyser driften av legesenteret.