Tilbakedatering av sykemelding og ferie

Sykemelding kan som hovedregel ikke tilbakedateres i tid. Et par dagers tilbakedatering kan aksepteres under gitte betingelser slik helsedirektoratet beskriver det.


Tilbakedatering av sykemelding 

Tilbakedatering av sykemelding er ikke lovlig i henhold til regelverket. Noen unntak gjelder, men bakover i tid er begrenset til noen dager.  

Sykmelderen skal bygge utstedelse av sykmeldingsattesten på en personlig undersøkelse av pasienten og datere attesten med virkning fra første konsultasjonsdato. 

Fastlegen din kan ikke tilbakedatere mer enn 1-3 dager for dokumentert vanskelighet med å kontakte fastlege eller at det er vanskelig å få time.   Hovedregel er at sykemelding gjelder fra den dagen du fikk undersøkelse av fastlege eller tilbake noen dager fra du bestilte time til undersøkelse.  Sykemelding må gis av den legen du blir undersøkt av.  Får du ikke tak i fastlegekontoret ditt ( hverken telefon eller elektronisk eller fysisk og alle muligheter forsøkt)  vil legevakt eller annen lege være viktig å oppsøke for å få dokumentert sykdom som kan være grunnlag for sykemelding som evt fastlegen kan forlenge.   Har du ikke fått sykemelding av lege du ble oppsøkt av, gjelder det at du har tre dager på deg til å ordne slik sykemelding.  I pandemien gjelder det at noen vurderinger kan gjøres over telefon eller video/ elektronisk uten fysisk oppmøte.  Legesenteret har tilgjengelig elektronisk konsultasjon hele året slik at tilgjengelighet for konsultasjon og sykemeldingsdokumentasjon ikke vil stå på legesenterets ressurser.  

Regelverket finner du her. 

Arbeidsgiver må få beskjed ved første fraværsdag

Når du blir syk og ikke kan gå på jobb,  vil du trenge enten sykemelding eller egenmelding til arbeidsgiver.   Det er viktig å gi beskjed til arbeidsgiver samme dag du er borte for å beholde rett til lønn under sykdom.  Selvom du har sykemelding vil arbeidsgiver kunne nekte å betale ut sykepenger om du ikke har gitt beskjed om fravær.  Om du tenker at fraværet ditt er tre dager eller kortere gjelder det at du skal bruke egenmelding og du trenger ikke å oppsøke lege.   Egenmelding gjelder for tre arbeidsdager og kan benyttes fire ganger i året som hovedregel.   

Blir du syk utover 3 dager  vil du trenge sykemelding.  Det gjelder da at sykemelding vil du kunne få fra den dagen du oppsøker lege for undersøkelse og ikke for tiden bakover i tid evt fra sykdommens start.  

Husk at denne meldeplikten også gjelder om du skulle bli syk under ferien din.  Du kan ikke regne med å få tilbake ferie om du ikke har gitt beskjed til arbeidsgiver første dag du var syk i ferien.  Tapt ferie kan du få tilbake om du har gitt beskjed til arbeidsgiver og har sykemelding fra lege. 

Tilbakedatering av sykemelding og ferie

Er du i utlandet og i et EØS land og trenger sykemelding, må du oppsøke lege på stedet og få dokumentert fraværsgrunn for å få dekket inn evt tapt ferie.  Samtidig må du kontakte fastlegen for å laget sykemelding i Norge.  Bruk da hos oss pasientsky for å melde ditt behov og legg inn kopi eller bilde av dokumentasjon fra lege eller legevakt i utlandet. 

Er du på ferie utenom EU land må du sende alle dokumentasjon på sykdom til NAV-utland avdelingen og ikke fastlegen din.   

Husk også i ferie å få dokumentasjon fra lege fra første dag du er syk, for å kunne ha rett til sykemelding også fra samme dag.  E-konsultasjon i Pasient Sky hos din fastlege eller dennes vikar,  vil i de fleste tilfeller kunne telle som dokumentasjon frem til fysisk undersøkelse hos din fastlege om det skulle bli nødvendig og vil telle som første dags konsultasjon til sykemelding.  Legen vil kunne avgjøre og hjelpe deg med om du må raskt inn til fysisk undersøkelse for behandling og dokumentasjon.