Prøvesvar / blodprøver

Du kan enkelt sjekke dine prøvesvar via vår egen nettløsning.Alle prøver er tilgjengelige til enhver tid.

Alle blodprøver du noen gang har tatt hos oss ligger tilgjengelig for deg på en egen nettside.  Du trenger kun å ha BankID for innlogging.  Ingen kode er nødvendig lenger.  Du logger deg inn når som helst og uten restriksjoner.  Du har full oversikt over når du tok prøver siste, hva de viste og om noen burde følges nøyere opp.  De fleste prøvesvar er klare tre til fire dager etter at du tok prøven hos oss.  Forkjølelsesprøver tar som regel bare noen dager forutsatt at det bare er disse som er tatt.  Tar du vitaminprøver sammen med andre prøver kan det gå over en uke før du finner prøvene dine på nettsiden. 

Logg inn på Fürst pasient: https://www.furstpasient.no
 

Blodprøver

Er du student i Oslo, Trondheim eller Bergen og har fastlege hos oss, kan en videokonsultasjon avklares videre med blodprøver, urinprøver, avføringsprøver osv på laboratorienen til FURST i respektive byer.  Vi har elektronisk rekvirering som kan gjøres fra Kristiansand direkte til disse laboratoriene.  Prøver kan også tas i Sandefjord. 
 

Vanskelige årer ?

Vi bommer aldri på en veneprøve.  Det vil si, vi gjør nok det fra tid til annen.  Men du vil neppe oppleve at du går fra oss uten at vi har fått tatt de prøvene vi skal.  Med lang erfaring fra akuttmottak og bruk av ultralyd finner vi de mest bortgjemte blodårer og de gir da gjerne villig vekk noen dråper blod. 

RØDE SVAR ? 

Om du havner i randsonen med røde tall har vi disse anbefalingene.

Prøvesvar som er merket rødt er utenfor normalområdet.  Dette normalområdet har fremkommet ved at det er tatt blodprøver av flere 100 friske mennesker uten symptomer eller plager og sett hva som er normal variasjon.  90 % av disse menneskene representerer de normale / svarte verdiene.  10 % av forsøkspersonene havner utenfor disse verdiene både over og under.   Dette området blir markert som randssonesvar og markert rødt.  Det betyr at om du får et svar markert med rødt, betyr ikke det at du er syk eller har symptomer, men at du er i randsonen for det som er normalt for de fleste mennesker.

LAVT JERN/ LAVE FERRITIN NIVÅ:

Du kan ha lave jernlagre uten å ha lav blodprosent/HB.  Hos oss på vårt legesenter har vi lang erfaring for at lave jernlagre hos spesielt unge ( 1o år og oppover) som er veldig aktive med skole, idrett , gym ol vil oppleve trøtthet og slitenhet i hverdagen om disse lagrene  faller fort eller faller under 50.  Det samme gjelder for idrettsutøvere i flere grener hvor det er mange treningstimer pr uke eksempelvis kondisjonsidretter.   Vi anbefaler derfor om du opplever trøtthet og slitenhet å forsøke tilføre minst 100-200  mg jern pr dag i maksimalt tre mnd for å se om det kan hjelpe,  eller du kan ta en sjekke hos oss med en blodprøve.  Les mer her:  https://nhi.no/kosthold/ernaring/jerntilskudd-og-ytelse-ved-utholdenhetsidrett/

Om du har målt hos oss, anbefaler vi etter vår erfaring at alle bør ligge over 50 i Ferritin verdi året igjennom og at idrettsaktive ligger over 100 i Ferritin verdi.

LAV BLODPROSENT / LAV HB/ LAV HEMOGLOBIN: HB: hemoglobin, blodprosent. 

Normalverdier fra 12 -16,5.  måles for å si noe om blodets oksygenbindene evne.  Høye verdier gir bedre evne og lave verdier dårligere evne og mindre transportert oksygen.   Høye verdier kan ses hos f.eks. sportsfolk, røykere og de med lave væskenivåer i kroppen.  Høye verdier kan være farlig pga økt fare for blodpropp, dvs blodet klumper seg.  dopinggrense for HB er 17 og du vil ikke kunne delta i konkurranse med verdier over dette.

Lave verdier gir lite oksygen til alle organer i kroppen.  vanlig symptomer er trøtthet, svimmelhet, kvalme, hodepine, uro og problemer med søvn.  vanlig årsaker til lave verdier er blodtap som ved menstruasjon, blødninger, for lite tilførsel av jern og kommer ofte ved for lavt inntak av mat.  opptil 15 % av norske barn har jernmangel som følge av for lite inntak av jernholdig mat.  Også dårlig opptak av jern i tarmen kan være årsak som f.eks. ved matvare allergier, cøliaki ol.  Økt forbruk som ved mye muskelbruk og stress er også vanlig.   Hyppigst er likevel kombinasjoner av alle forholdene, med for lite inntak kombinert med mye muskelbruk som vi ser hos barn og idrettsfolk. 

Behandling: Rettes mot årsaken til lav blodprosent.  Når det er lave jernlagre, se ovenfor på lave Ferritin nivå.

LAVT VITAMIN D:

De fleste vil ikke oppleve symptomer eller plager ved lave vitamin D nivåer da det normalt svinger en god del i løpet av året.  Imidlertid hos noen kan muskelsmerter, hodeverk, trøtthet og lite daglig motivasjon være symptomer som kan bedres ved tilskudd av vitamin D – hvis ditt nivå er lavt!  Har du slike symptomer og de oppstår typisk i vintersesongen kan du kjøpe et vitamin D tilskudd reseptfritt på apoteket og ta en tbl daglig i maksimalt tre mnd, eller du kan komme til oss for en sjekk. 

Om du sjekker hos oss, følger vi disse anbefalingen utfra hva du har fått av verdi ved måling:

Vitamin D verdi: 20-30: ta da tilskudd vitamin D 4000 IE/100 ug daglig i tre mnd

Vitamin D verdi: 30- 40: ta da tilskudd vitamin D 2000 iE/50 ug daglig i tre mnd

Vitamin D verdi: 40-50: ta da tilskudd vitamin D 800 IE / 20ug daglig i tre mnd

Tran gir 10ug pr spiseskje.  Har du D vitamin på 40 kan du da ta to spiseskjeer om dagen i tre mnd.

Sol om sommeren hver dag gir ellers nok vitamin D til å klare seg.  Fet fisk som sild, makrell og laks gir de samme tilskuddene som sol for eksempel om vinteren.

Målet er å komme opp på en verdi over 75 men ikke over 150 når du er i behandling.   Egne råd gjelder for gravide og for barn under 12 år.

Du kan lese om D-vitamin her: https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/vitamin-d-mangel/

https://nhi.no/kosthold/ernaring/bedre-treningseffekt-med-vitamin-d/

https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/vitamin-d-tilskudd-kan-forhindre-luftveisinfeksjon/