Rutiner og saksbehandling på legesenteret

Hva gjør du om fastlegen din har ferie eller har fravær av andre grunner og du har noe som haster å få ordnet?
Kan en annen lege på senteret gjøre det for deg ?


Nav-saker,henvisninger, forsikringssaker, attester

Allmennmedisin er faget som utøves av fastlegen og de fleste av fastlegene ved legesenteret er spesialister i allmennmedisin.  Det medfører kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av et bredet spekter av sykdommer.  Fastlegen er ofte den første som møter på en sykdom i et pasientforløp enten det er på fastlegekontoret eller på legevakten. Det krever evne til tenke fort og langsomt, bredt og dypt, nært og fjernt med omsorg og omtanke i mange tusen pasientmøter hvert år. 

Men det er også en byråkratisk/ juridisk side ved fastlegeyrket som dreier seg om prioriteringer, vurdering av pasientrettigheter, jus og lovverk.  Denne delen har vokst seg veldig stor de siste årene og fortrenger mye tid av det som før var satt av til klinisk rettet arbeid.  Så mye at det er blitt en fastlegekrise. 

Det trengs flere og flere leger for å kunne løse de samme oppgavene som før,  mye fordi det er kommet til mange flere oppgaver  som ikke direkte er knyttet til arbeid med sykdommer.   Dette er Nav-saker, forsikingsattester, pasientreiser, rettighetsvurderinger, klagesaker, offentlig arbeid osv.  Du kan lese mer om dette her under denne fanen.