Åpent brev til byens fysioterapeuter

Bruk reseptfrie alternativer ved muskel og skjelettsmerter i opptrening.


Fysioterapeuter:  Om du/dere ønsker at pasienten skal bruke antiflogistika som voltaren, ibux mm, ta ansvar for dette selv ved å tilby resepfrie alternativer som Naproxen og Ibumetin.  Ikke be fastlegen skrive ut resepter.  Vi minner også om at antiflogistika og prednisolon kan forlenge og kronifisere rygg og muskel skjelett lidelser og primært ikke bør brukes.   

Om du  trenger du epikriser eller bildesvar,  får du dette ut selv ved å be om kopi fra aktuelle institutter, eller pasienten kan hente ut journaler selv via helsenorge.no (alle epikriser) .  Pasienten kan også få med kopi når de er hos fastlegen til kontroll.

Se også nærmere beskrivelse i brev til byens kiropraktorer.