Åpent brev til kommunale samarbeidspartnere

Kommunale saksbehandler skal ikke bruke "svar ut" funksjonen til legesenteret ved henvendelser til oss.


Legesenteret forholder seg til datatilsynet og helsedirektoratet som har uttalt og slått fast at fastleger ikke ikke skal motta pasientrettede henvendelser via svar ut funksjonen som havner i Altin innboksen til legen eller legesenteret.   Pr i dag er det ikke en sikret pasientkommunikasjon som også flere statsforvaltere har sluttet opp om er uriktig praksis. 

Legesenteret åpner derfor ikke post fra kommunen feks barnevern, skole helsetjeneste mm som åpenbart inneholder sensitiv pasientinformasjon. 

VI vil fortsatt sterkt oppfordre til at kommunale saksbehandlere forholder seg til at kommunens egne rådgivende organer forholder seg til aktuell lovgivning og retningslinjer og ikke anbefaler slik praksis.

 

 

Med Vennling hilsen 

 

Fastlegene ved Sørlandsparken Legesenter