Åpent brev til våre pasienter

Kjære pasienter: Sammen skaper vi et effektivt og trygt legesenter
For å sikre god flyt og minimal ventetid, ber vi om at alle pasientbesøk – enten det er for konsultasjoner, blodprøvetaking eller andre tjenester – avtales på forhånd. Dette bidrar til færre personer i venterommet, raskere behandling, og et trygt miljø med tanke på smittevern. Takk for at du hjelper oss med å gjøre legesenteret best mulig for alle!


 

Kjære pasienter: Retningslinjer for ditt besøk ved legesenteret

Vi er glade for å ha deg som pasient og ønsker å tilby den beste omsorgen. Vennligst ta en titt på følgende informasjon for å forstå hvordan vi kan samarbeide best mulig:

1. Resepter: Vennligst gi oss 2-3 arbeidsdager fra forespørsel om fornying til resepten er klar. Husk å planlegge i god tid, spesielt før ferier og i desember.

2. Tidsplan: Vær så snill å respektere tidspunktet for din avtale. Dersom du blir forsinket, påvirker dette alle etter deg.

3. Konsultasjoner: Vi ønsker å gi alle en rolig og trygg konsultasjon. Dersom det oppstår situasjoner som forstyrrer dette, vil vi vennlig be om å fortsette samtalen ved en annen anledning.

4. Viktig informasjon: Gi beskjed om du har frikort, og husk å dobbeltsjekke detaljer på helsenorge.no.

5. Timeavtale: Vær så snill å ikke møte opp uten en forhåndsavtalt tid. Dette sikrer en smidig og trygg opplevelse for alle.

6. Prøver: Vi mottar ikke prøver, inkludert urinprøver, uten forhåndsavtale med oss  Slike prøver skal leveres direkte til sykehuset.

7. Tilbakemeldinger: Hvis du har bekymringer eller klager, la oss snakke om det separat fra din vanlige konsultasjon. Skriftlige klager behandles med høyeste prioritet.

8. Følg med på dine henvisninger og resepter via helsenorge.no for oppdatert informasjon.

9. Medisinske undersøkelser: Vi følger nøye med på retningslinjer når vi bestiller undersøkelser. Fastlegen vurderer hver enkelt sak.

10. Behandlingsvalg: Vi samarbeider med deg for å velge den beste behandlingen vi kan tilby. Ditt synspunkt er viktig for oss, men visse behandlinger kan ligge utenfor vår kompetanse.

11. Sykemeldinger: Benytt Norsk funksjonskjema for å dokumentere funksjonssvikt. Vær aktiv med å fornye sykemeldinger, og vær oppmerksom på at vi ikke kan tilbakedatere mer enn tre dager.

12. NAV-saker: Vi trenger detaljert dokumentasjon fra deg for å kunne hjelpe best mulig med NAV-relaterte saker.

13. Pårørende: Har du bekymringer angående dine nærmeste? Snakk med våre sykepleiere – de er her for å hjelpe.

14. Helseforsikring: Vi følger nasjonale retningslinjer for henvisninger. Kontakt forsikringsselskapet ditt for spesifikke forespørsler.

15. Hjemmeutstyr: Vi anbefaler å ha utstyr som vekt, termometer og blodtrykksmåler hjemme for å følge med på helsen din.

Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene. Det hjelper oss å gi deg og andre pasienter den beste omsorgen.