Attester inkl skolefravær

Saksgang omkring de vanlig attestene


Skoleattester ved skolefravær:

Skoleelever med fastlege her og som har behov for dokumentasjon av fravær på skole på grunn av sykdom, kan henvende seg til oss for attestasjon. Skolen har behov for attest ved nådd fraværesgrense og ellers ikke. Det vil være nok med bekreftelse på at eleven har vært hos legen, slik at utskrift av timekort er nok som slik bekreftelse. 

Attestasjon følger vanlig regler i arbeidslivet og som for sykemelding.  Det gis ikke attester for bakover i tid mer enn tre dager.  Melding til skole og time hos lege må da gjøres når sykdom oppdages og gir sykefravær.   Vi kan ikke attestere at eleven har vært syk for lenge siden uten at dette har vært journalført på et tidligere tidspunkt eller det har vært kontakt med eleven bakover i tid.    

Prisen er kroner 220 for attest.  Attesten kan sendes elektronisk via pasientsky som alle elever med bank ID har tilgang til.  Vi oppfordrer til å ta kontakt straks fraværet forekommer, og når det er behov for attesten i forhold til aktuelle fraværsgrense for det faget det gjelder.  Attestasjonsbehov kan meldes inn via pasientsky som elektronisk konsultasjon/ dialog eller direkte på telefon til vår resepsjon.  Vi tar da stilling til hvilken type undersøkelse og oppfølging som skal gjøres og lager bekreftelsen på fraværet.  

Førerkortattester og andre attester på fortrykt skjema:  kr 750 - og der det er mulig må pasienten ha med seg skjema til konsultasjonen. 

Enkle attester uten helsekonsultasjon:  kr 220 -  Attest i brevs form til feks skole, arbeidsgiver, 

Attester til forsikringsselskap:  Forsikringsselskapet sender legen fortrykte skjema med spørsmål,  takst betales av forsikringsselskapet. 

Offshoreattester:  2500 ( ikke alle leger skriver ut dette, sjekk på forhånd)