Brev til arbeidsgivere

Om tilbakedatering av sykemelding. Arbeidsgivere må ta eget ansvar omkring sykdom som ikke er registrert hos lege.


Arbeidsgivere: Vennlig oppfordring!  

Om dine ansatte har hatt fravær mer enn tre dager tilbake i tid og ønsker godkjent fravær  kan ikke vedkommende sendes til legen for å få sykemelding.  

I en slik situasjon må arbeidsgiver og arbeidstaker ordne dette i minnelighet, hvor vi oppfordrer arbeidsgiver til å gi sin arbeidstaker permisjon med lønn for den dagen eller dagene det gjaldt.  Sykemelding kan ellers bare gis fra og med den dagen en pasient oppsøker oss eller høyst tre dager tilbake i tid. 

Tilbakedatering av sykemelding er regulert i lovverket og forklart nærmere på helsedirektoratets nettsider.