Brev til avtalespesialister "om blodprøver"

Legespesialister som hjertelege, lungeleger ol. skal skal bestille blodprøver, bilder og liknende for sine pasienter direkte på sykehuset. De har ingen rett til å bestille dette hos fastlegen eller på fastlegens laboratorium. I dette brevet oppfordres de til å fortsette med denne praksisen.


Vi ønsker å takke for samarbeidet med spesialistene i byen. Det er mye som har blitt annerledes med pandemi og smittetrykk mtp pasienter og pasientoppfølging.


Mange spesialister tar nå blodprøvene sine selv på sitt eget kontor istedenfor å sende pasienten til fastlegen for å ta blodprøver. Som kjent har ikke spesialister lov til å bestille dette hos fastlegen eller på fastlegens laboratorie. Det er klart mest bekvemt for pasienten å få tatt prøven med en gang hos spesialisten samtidig som de er til konsultasjon der. Det sparer dem for en ekstra kjøretur, parkering og timebestilling hos fastlegen. Det gjør også at pasientene vet hvor de skal henvende seg når prøvesvaret er klart og at det er spesialisten de får svar fra om noe skal følges opp. Med tanke på smitte, blir pasienten også mindre utsatt.


Vi vet at det er dyrt å ha eget laboratorie og ansatte for å ta blodprøver og har forståelse for at ikke alle spesialistene tar prøvene sine selv. Vi ser at flere spesialister også henviser sine pasienter direkte til sykehuset for å få tatt prøvene der, noe som nok er litt mer tungvint for pasienten enn å ta det hos spesialisten, men det opprettholder pasientsikkerheten ved at pasienten fortsatt vet at det er sykehuset eller spesialisten som følger opp prøvesvarene ved avvik. Fordelen for pasienten er imidlertid at det er gratis for pasienter å ta blodprøver på sykehuset rekvirert fra spesialist. De slipper også å bestille time på sykehuset i motsetning til hos fastlegen.


Vi opplever hos oss en forbedret pasientlogistikk og med godt smittevern på legesenteret når blodprøvetaking hos oss ikke forekommer uanmeldt eller uten konsultasjon hos våre fastleger. Venterommet vårt er nå oversiktlig og sjeldent fullt. Pasientene er veldig fornøyde med dette og vi ser at ingen klager på at spesialisten tar prøvene sine selv eller henviser dem direkte til sykehuset. Dette har kun gitt pasientene mergevinst i form av økt pasientsikkerhet, bedret smittevern og en billigere tjeneste for dem.
Med ønske om videre godt samarbeid.

 

Med Hilsen 


Fastleger og fagpersonale på Sørlandsparken legesenter