Brev til Kiropraktorene "om resepter"

Kiropraktorer ber ofte pasienter få resepter på medikamenter fra sin fastlege som skal brukes i kiropraktorens praksis. Dette har statsforvalteren i tilsynssak gitt informasjon om at må opphøre.


Hei.
Vi har et økende antall henvendelser om å skrive resepter til pasienter som kiropraktoren ønsker skal bruke antiflogistika. Det er også økende henvendelser om annen reseptpliktig medisin både til pasienter og til bruk i kiropraktorens praksis (Injeksjoner). Statsforvalteren, den norske Legeforeningen og den nasjonale KLOK-kampanjen bekrefter at dette ikke er god praksis. Vi vil derfor vennligst oppfordre til at slike henvendelser opphører. Det gir både merarbeid for oss, er ekstra bry for pasienten og er ikke i tråd med gjeldende regelverk. Henvendelser vil bli avvist og vi vil referere til at staten ikke tillater slik praksis som opplysning for pasienten. For utskrivning av nye medikamenter eller resepter gjelder det at pasienten må bestille vanlig time hos fastlegen.

Gode reseptfrie alternativer finnes i form av Naproxen eller ibux. Doseres for eksempel Naproxen 250 mg tre ganger daglig eller ibux 400 mg fire ganger daglig på pasientens eget ansvar mtp bivirkninger og evt underliggende sykdommer eller allergier.

Vi viser ellers til forskning som advarer mot hjerte kar bivirkninger ved bruk av Voltaren/ibux og Voltarens negative effekter i bruk etter muskel-skjelett skade. Nytt er det også at bruk av antiflogistika og prednisolon kan kronifisere ryggsmerter.  

For øvrig er det lovfestet at prøvetaking, henvisninger, billedtaking, sykemeldinger og lignende skal tas og gjøres der pasienten er i behandling, og oppfølging med svar på prøver gis der prøven er rekvirert/tatt og der behandlingen gis. Dette gjelder også for kiropraktoren. Når behandlingsansvar overføres til fastlegen, overføres også prøvetaking, sykemeldinger og lignende til fastlegen med ansvar for å følge opp prøvesvar, skrive resepter osv. Kiropraktorer må selv fylle ut Nav-melding etter 8 ukers sykemelding og sende epikrise til fastlegene om sykemeldingsansvaret overføres etter endt behandling eller 12 uker.

Kopi av prøver/bilder tatt hos fastlegen gis ikke ut annet enn til pasienten og kiropraktoren kan hente dette ut direkte hos for eksempel unilabs. Epikriser kan pasienten selv hente ut på helsenorge.no.


Med vennlig Hilsen
Aleksander Sandnes, Adm leder Sørlandsparken Legesenter