Brev til Sykehuset "om blodprøver"

Sykehusets spesialister skal ikke bestille bilder, prøver, blodprøver eller liknende hos fastlegen eller på fastlegens laboratorium. Dette har de ikke rett til etter spesialisthelsetjenesteloven. I dette brevet oppfordres sykehuset til å fortsette med godt samarbeid mellom fastlege og sykehus.


Vi ønsker å takke for samarbeidet med spesialistene på sykehuset  i  2021.  Det er mye som har blitt annerledes med pandemi og smittetrykk mtp pasienter og pasientoppfølging.   

Mange sykehusspesialister rekvirerer nå undersøkelser og blodprøver på pasientene til sykehuslaboratoriet  istedenfor å sende pasienten til fastlegen for å ta blodprøver.  Slik bestilling er som kjent ikke lovlig og ikke i tråd med god kollegial praksis.   Det er klart mest bekvemt for pasienten å få tatt prøven med en gang hos spesialisten samtidig som de er til konsultasjon eller undersøkelse på sykehuset.   Det sparer dem for en ekstra kjøretur, parkering eller timebestilling hos fastlegen.   Det gjør også at pasientene vet hvor de skal henvende seg når prøvesvaret er klart og at det er spesialisten de får svar fra om noe skal følges opp.  Med tanke på smitte, blir pasienten også mindre utsatt.    

Vi vet at ikke alle prøver skal tas med en gang under konsultasjonen, men litt i ettertid eller i forkant av en ny konsultasjon eller undersøkelse på sykehuset.  Dette er mindre bekvemt for pasienten enn om prøvene blir tatt med en gang når de er til konsultasjon.   Vi ser imidlertid at flere spesialister nå rekvirerer disse prøven selv elektronisk  eller gir pasienten skjema for blodprøvetaking på sykehuslaboratoriet.  Fordelen for pasienten er at det er gratis for pasienter å ta blodprøver på sykehuset rekvirert fra spesialist.  De slipper også å bestille time på sykehuset i motsetning til hos fastlegen.   

Vi opplever hos oss en forbedret pasientlogistikk og med godt smittevern på legesenteret når blodprøvetaking hos oss ikke forekommer uanmeldt eller uten konsultasjon hos våre fastleger.   Venterommet vårt er nå oversiktlig og sjeldent fullt.   Pasientene er veldig fornøyde med dette og vi ser at ingen klager på at spesialistene og sykehuset  tar prøvene sine selv eller henviser dem direkte til sykehusets laboratorium.  Dette har kun gitt pasientene mergevinst  i form av økt pasientsikkerhet, bedret smittevern og en billigere tjeneste for dem.  

 

 Med ønske om videre godt samarbeid og God Jul.  

 

På vegne av fastleger og fagpersonale på Sørlandsparken legesenter