Brev til sykehuset "om pasientreiser"

Regjeringens oppdragsdokument instruerer Helse Sør-Øst RHF i å påse at sykehusene/spesialister ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid.  Helse-Sør-Øst har derfor bestemt at sykehusene og spesialistene selv skal bestille pasientreiser til behandling og undersøkelse, 


 

Til sykehusets Ekspedisjon

Hei

Vi vil informere om at Sykehuset fremover må bestille alle pasientreiser for pasienter som er henvist til utredning og behandling.

Vi viser til endringer i bestilling av pasientreiser. Grunnlaget for endringen er forskriftsfestet i 2015 og fulgt opp administrativt av Helse-Sør-Øst etter regjerings oppdragsdokument i 2021.   Det er behandler på behandlingsstedet som skal bestille pasientreiser for pasienter som trenger dette.   Vi stiller oss bak denne beslutningen.  I praksis vil dette bety at ekspedisjonen på de enkelte behandlingsstedene godkjenner og gjennomfører pasientreise-bestillingen for pasienten.  Bestillingen skjer gjennom pasientreiser.no

For pasientene vil dette bety at de må henvende seg til det stedet de er henvist til, som oftest sykehuset i Kristiansand, men også rikshospitalet, Ullevål sykehus og andre behandlingsteder for å få bestilt en pasientreise.  

For å lette dette arbeidet for sykehusene og spesialistene, har pasienten ansvar for å gi beskjed til fastlegen at de av helsemessig årsaker trenger transport og da kan fastlegen notere dette i henvisningen.   Fastlegen kan legitimere behovet for pasientreisen, men skal ikke vurdere type transport eller kvalitet.  Fastlegens eneste oppgave i pasientreiser er altså å formidle behovet i henvisningen.  Blir ikke dette angitt av pasienten, kan det ta lenger tid med bestillingen, men det er fortsatt sykehusets ansvar å bestille pasientreisen om dette kan begrunnes. 

 

Med vennlig Hilsen

Fastlegene og personalet ved Sørlandsparken Legesenter. 

se også: sykehusets avklaring om pasientreiser