Brev til tannlegene "om blodfortynnende"

Tannlegene er selvstendige behandlere og skal selv ta stilling til hvilke tiltak som skal gjøres før, under og etter tannbehandlinger og operasjoner.


Hei. 

Vi vil informere generelt om tannlegens profesjonelle  ansvar i å vurdere når blodfortynnende medikamenter skal stoppes i forkant av en operasjon eller prosedyre i munnhulen.  Regelverket rundt dette er lovfestet , og nærmere beskrevet i linkene som vi har vedlagt under.  

Er du som tannlege i tvil om en behandling skal stoppes ( som det sjeldent skal) , ringer du gjerne en tannlege-kollega og forhører deg om hva som er beste behandling.    Det er tannlegens ansvar  å informere og følge opp start og stopp av all medisinering som tilhører den aktuelle behandlingen.   Det innebærer også medikamenter før og etter behandlingen på resept.   Pasienten kan om det er nødvendig hente ut sin medikamentliste på helsenorge.no

Fastlegen vil kunne opplyse deg om evt koagulasjonsforstyrrelser og bakgrunn for behandling, men du må som tannlege selv ta stilling til når medisinen skal seponeres i forhold til det aktuelle inngrepet du skal gjøre. 

Hovedbudskap ( RELIS) 

  • Platehemmere skal som hovedregel aldri seponeres
  • Direkte faktor Xa-hemmere (apiksaban, edoksaban og rivaroksaban) skal ikke seponeres ved tannekstraksjon eller lignende inngrep, men direkte trombinhemmere (dabigatran) kan seponeres ett døgn ved inngrep som gir moderat eller stor blødningsrisiko
  • Warfarin trenger ikke seponeres ved INR i målområdet 1,8-3,0 (hvis INR > 3,0 må lege konsulteres)
  • For større inngrep eller ved kompliserende faktorer må tannlegen vurdere dette sammen med lege

Generelt gjelder at alle pasienter på antikoagulasjonsbehandling har økt risiko for blødninger (1). Dette medfører at det også er økt blødningsrisiko ved kirurgiske inngrep, tannekstraksjoner og lignende, selv om det er sjelden at bruk av perorale antikoagulantia medfører problematiske blødninger ved tannekstraksjon eller andre enkle inngrep i munnhulen (2-4).

les deg gjerne opp på denne artikkelen for å unngå misforståelser i fremtiden   

Håndtering av antikoagulantia ved tannbehandling - RELIS

Med Vennlig Hilsen

 

Fastlegene og personell ved Sørlandsparken Legesenter