Brev til tannlegene "om blodfortynnende"

Tannlegene er selvstendige behandlere og skal selv ta stilling til hvilke tiltak som skal gjøres før, under og etter tannbehandlinger og operasjoner.


Hei. 

Vi vil informere generelt om tannlegens profesjonelle  ansvar i å vurdere når blodfortynnende medikamenter skal stoppes i forkant av en operasjon eller prosedyre i munnhulen.  Regelverket rundt dette er lovfestet.  

Er du som tannlege i tvil om en behandling skal stoppes, ringer du gjerne en tannlege-kollega og forhører deg om hva som er beste behandling.    Det er tannlegens ansvar  å informere og følge opp start og stopp av all medisinering som tilhører den aktuelle behandlingen.   Det innebærer også medikamenter før og etter behandlingen på resept.   Pasienten kan om det er nødvendig hente ut sin medikamentliste på helsenorge.no

Fastlegen vil kunne opplyse deg om evt koagulasjonsforstyrrelser og bakgrunn for behandling, men du må som tannlege selv ta stilling til når medisinen skal seponeres i forhold til det aktuelle inngrepet du skal gjøre. 

les deg gjerne opp på denne artikkelen for å unngå misforståelser i fremtiden  

Med Vennlig Hilsen

 

Fastlegene og personell ved Sørlandsparken Legesenter